Αποποίηση ευθυνών

ΠΡΟΣΟΧΗ:

*Η διαθεσιμότητα κρυπτονομισμάτων, υπόκειται σε κανονισμούς. Ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών σε διαδικτυακά ανταλλακτήρια εικονικών ψηφιακών νομισμάτων, μέσω των online πλατφόρμων, είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και ορισμένα εξ αυτών μπορεί να διακόψουν ξαφνικά την λειτουργία τους.

Τα κρυπτονομίσματα δεν υποστηρίζονται από μια κυβέρνηση ή μια κεντρική τράπεζα, ούτε η κατοχή διαδικτυακών «πορτοφόλιων» ασφαλίζεται από την κυβέρνηση, όπως οι καταθέσεις στις τράπεζες. Η αξία ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να αλλάζει συνεχώς και δραματικά και τα κρυπτονομίσματα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Όλο το περιεχόμενο στο CoinMarket.gr παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου, προϊόντος, υπηρεσίας ή επένδυσης.


Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα: Έχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων, λόγω μόχλευσης. Μεταξύ 74-89% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων σε συναλλαγές CFD s. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο που λειτουργούν οι συμβάσεις CFD s. Και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.


Ζητήστε συμβουλές από ανεξάρτητους φορείς και επενδυτικούς σύμβουλους, εάν οι συναλλαγές στα εν λόγω προϊόντα, ταιριάζουν στο επενδυτικό σας προφίλ. Οι γνώμες που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία είναι καθαρά προσωπικές. Δεν συνιστούν επενδυτικές συμβουλές.

Το CoinMarket.gr είναι site ενημερωτικού περιεχομένου. Όλο το δημοσιευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των εισαγωγικών και των γραφημάτων, προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

Όλες οι ιδέες και τα άρθρα για trading, είναι αποκλειστικά ενημερωτικού ή/και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Δεν συνιστούν και δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ούτε επενδυτική συμβουλή, ούτε σύσταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου, ούτε επηρεάζουν τις απόφάσεις σας για συναλλαγές ή άλλες νομικές πράξεις.

Οι παρελθούσες ή προσομοιωμένες επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Και οι δείκτες προβλέψεων δεν αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται, αποκτώνται από την ιστοσελίδα CoinMarket.gr από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες και ακριβείς. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό συμβαίνει. Οι πληροφορίες ή τα δεδομένα ή οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Η CoinMarket.gr ιστοσελίδα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή εγγύηση για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα του υλικού και για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας κέρδους που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εξάρτηση σε τέτοιο υλικό.

Affiliate Disclaimer:

Ο ιστότοπος CoinMarket.gr περιέχει διάφορους συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν δημιουργούνται, συντηρούνται ή παρακολουθούνται από το CoinMarket.gr. Και οι οποίοι ενδέχεται να αποζημιώσουν το CoinMarket.gr για αγορές που γίνονται από διαφημισμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. To CoinMarket.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιoνδήποτε πληροφοριών σε τέτοιους εξωτερικούς συνδέσμους.

Με το παρόν, το κοινό και οι αναγνώστες, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές και στις αναλύσεις ή όποια πληροφορία περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά των ιδρυτών ή των αρθρογράφων του ιστότοπου.

Η ιστοσελίδα CoinMarket.gr, παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Συνεπώς ότι γράφεται από τους αρθρογράφους του CoinMarket.gr δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου, προϊόντος, υπηρεσίας ή επένδυσης.