Ορολογία Κρυπτονομισμάτων

Ορολογία Κρυπτονομισμάτων ή αλλίως το ελληνικό γλωσσάρι για τα κρυπτονομίσματα!Οι παρακάτω χρήσιμοι όροι Κρυπτονομισμάτων [Ορολογία Κρυπτονομισμάτων] είναι σαν το αλφάβητο: Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ξεκινά με το αλφάβητο. Tο ίδιο χρειάζεται και για τα κρύπτο.

Τα Κρυπτονομίσματα έχουν και αυτά την δική τους ιδιαίτερη γλώσσα, δηλαδή τους δικούς τους χρήσιμους όρους. Για να σας οδηγήσουμε στο αντικείμενο των κρύπτο συναλλαγών, δημιουργήσαμε μια λίστα περιεχομένου από έννοιες κατά αλφαβητική σειρά. Ένα σύντομο Οδηγό Ορολογίας Κρυπτονομισμάτων. Με τις πιο σημαντικές έννοιες των κρύπτο. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσετε κι εσείς να μυηθείτε καλύτερα στην αγορά Κρυπτονομισμάτων. Η Ορολογία Κρυπτονομισμάτων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις πιο συνηθισμένες εντολές και την “αργκό-slang” των κρυπτονομισμάτων. Προκειμένου να αναλύσετε τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τους ορισμούς, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές έννοιες που χτίζουν τα θεμέλιά τους.

Για το λόγο αυτό, αντιπαραθέτουμε την Βασική Ορολογία Κρυπτονομισμάτων για να μην ψάχνετε σε άλλες σελίδες να βρείτε τους δύσκολους αυτούς όρους και έννοιες των κρύπτο.Χρήσιμη Ορολογία Για Τα Κρυπτονομισμάτα Στα Ελληνικά:

A


 • Address:
  Ένα σημείο όπου μπορεί να αποσταλεί κρυπτονόμισμα από και προς, με τη μορφή συμβολοσειράς γραμμάτων και αριθμών. Μια διεύθυνση κρυπτονομίσματος μπορεί να κοινοποιηθεί δημόσια με τη μορφή κειμένου ή κωδικού QR σε όσους επιθυμούν να σας στείλουν κρυπτονόμισμα.
 • Airdrop:
  Μια εκστρατεία μάρκετινγκ που διανέμει ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ή διακριτικό σε ένα κοινό. Συνήθως, η διαδικασία αυτή αρχίζει από τον δημιουργό ενός κρυπτονομίσματος, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση και να αυξηθεί η δημοτικότητα του νομίσματος ή της μάρκας. Οι περισσότερες εκστρατείες Airdrop διεξάγονται με μηχανικούς, όπως η λήψη κρυπτοκερμάτων ή token, με αντάλλαγμα απλές εργασίες όπως η κοινοποίηση ειδήσεων, η αναφορά φίλων ή η λήψη μιας εφαρμογής.
 • Algorithm:
  Μια διαδικασία ή ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται σε λειτουργίες επίλυσης προβλημάτων ή υπολογισμού, συνήθως από έναν υπολογιστή, αν και οι άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν βήματα αλγοριθμικά (ας πούμε μαθηματικά ή ακολουθώντας μια συνταγή).
 • All-Time-High (ATH):
  Το υψηλότερο σημείο (στην τιμή, στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς) που έχει καταγραφεί στην ιστορία ενός κρυπτονομίσματος.
 • All-Time-Low (ATL):
  Το χαμηλότερο σημείο (στην τιμή, στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς) στο οποίο ένα κρυπτονόμισμα βρίσκεται στην ιστορία.
 • Altcoin:
  Καθώς το Bitcoin είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που αιχμαλώτισε τη φαντασία του κόσμου, όλα τα άλλα νομίσματα στη συνέχεια ονομάστηκαν “altcoin”, όπως “εναλλακτικά νομίσματα”.
 • Anarcho-capitalism:
  Μια πολιτική φιλοσοφία και μια σχολή σκέψης που πιστεύει στην απομάκρυνση των κεντρικών κρατών υπέρ της αυτοκυριότητας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και των ελεύθερων αγορών. Πολλοί από τους πρώτους υποστηρικτές του Bitcoin ήταν υπέρμαχοι του αναρχο-καπιταλισμού, πιστεύοντας ότι θα έδινε δύναμη και έλεγχο στις μάζες.
 • Anti-Money Laundering (AML):
  Σύνολο διεθνών νόμων που θεσπίστηκαν για τον περιορισμό των εγκληματικών οργανώσεων ή των ατόμων που ξεπλένουν χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων σε μετρητά.
 • API:
  API σημαίνει Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών. Είναι ένα σύνολο ρουτινών, πρωτοκόλλων και εργαλείων για τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού. Τα API καθορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των στοιχείων λογισμικού, όπως τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν και τις ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν.
 • Arbitrage:
  Πρακτική της αξιοποίησης των διαφορών στην τιμή του ίδιου αγαθού σε δύο ή περισσότερες αγορές ή χρηματιστήρια. Για παράδειγμα, οι τιμές κρυπτονομίσματος στα κορεατικά χρηματιστήρια μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Ένας arbi-trader θα ήταν και στις δύο αγορές προκειμένου να αγοράσει το ένα και να πωλήσει το άλλο, για κέρδος.
 • Ashdraked:
  Μια κατάσταση όπου χάνεις όλα σου τα λεφτά. Πιο συγκεκριμένα, όταν χάνεις όλα σου τα λεφτά που σου λείπουν από το Bitcoin. Αυτό βασίστηκε σε μια ιστορία ενός Ρουμάνου trader, ο οποίος συνέχισε να “σορτάρει” το BTC όταν πέρασε από τα 300 δολάρια στα 500 δολάρια. Προσαρμόστε την trading στρατηγική σας!
 • ASIC:
  Όρος για το “Ειδικό Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Εφαρμογής”· Είναι ένας εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ειδικά για την εξόρυξη ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Συχνά σε σύγκριση με τις ΓΠΥΕ, οι ASIC δημιουργούνται και αγοράζονται ειδικά για εξορυκτικούς σκοπούς. Προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της περιορισμένης χρήσης τους.
 • Ask Price:
  Σε κάθε χρηματοπιστωτική αγορά, οι αγοραστές και οι πωλητές δίνουν τις orders τους για να καθορίσουν την υψηλότερη τιμή που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν και τη χαμηλότερη τιμή που είναι πρόθυμοι να πωλήσουν. Οι αγοραστές υποβάλλουν “BID” και οι πωλητές υποβάλλουν “ASK” ή προσφορές για πώληση. Εάν μια “BID” είναι μεγαλύτερη από μια “ASK”, προκύπτει συναλλαγή. Καθώς ο αγοραστής είναι πρόθυμος να πληρώσει περισσότερα από όσα θέλει ο πωλητής. Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, η χαμηλότερη order που δεν ταιριάζει γίνεται η “Ask Price” της αγοράς.
 • Astroturfing:
  Μια απατηλή πρακτική όπου ένας χορηγός είναι κρυμμένος. Φαίνεται σαν να προέρχεται ένα μήνυμα μάρκετινγκ και υποστηρίζεται έντονα από την κοινότητα, όταν δεν είναι.
 • Atomic Swap:
  Ένας τρόπος να επιτραπεί στους ανθρώπους να ανταλλάσσουν άμεσα ένα είδος κρυπτονομίσματος για ένα άλλο, σε μια διαφορετική αλυσίδα blockchain ή εκτός αλυσίδας χωρίς έναν κεντρικό ενδιάμεσο, όπως crypto-exchange.
 • Attestation Ledger:
  Το λογιστικό βιβλίο βεβαίωσης: Είναι ένα λογιστικό βιβλίο που προορίζεται να παρέχει αποδείξεις μεμονωμένων συναλλαγών. Γενικά χρησιμοποιείται για να “πιστοποιήσει” ότι μια χρηματοπιστωτική συναλλαγή έλαβε χώρα ή για να αποδείξει τη γνησιότητα των συναλλαγών.

B

 • Bag:
  Μια σημαντική ποσότητα ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος θεωρείται “σάκος”. Η ποσότητα εξαρτάται από τον ορισμό του ατόμου που χρησιμοποιεί την έκφραση.
 • Bagholder:
  Πρόσωπο που κατέχει μεγάλες ποσότητες ή “σάκους” σε κρυπτονόμισμα. Χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ένα τέτοιο άτομο, όταν η τιμή αυτού του κρυπτονομίσματος μειώνεται.
 • Bear Trap:
  Τεχνική που χρησιμοποιείται από ομάδα traders, με σκοπό την χειραγώγηση της τιμής ενός κρυπτονομίσματος. Η παγίδα της αρκούδας δημιουργείται, πουλώντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος του ίδιου κρυπτονομίσματος, κοροϊδεύοντας την αγορά να πιστεύει ότι υπάρχει μια επερχόμενη πτώση των τιμών. Σε απάντηση, άλλοι traders πωλούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, οδηγώντας περαιτέρω την τιμή προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η τιμή ανακάμπτει, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν οι πονηροί χειραγωγητές.
 • Bear:
  Ένα άτομο που είναι απαισιόδοξο για τις τιμές της αγοράς και αναμένει από αυτές να μειωθούν. Το άτομο αυτό είναι γνωστό ότι είναι “bearish” για την αγορά ή την τιμή.
 • Bitcoin ATM (BTM):
  Μια μηχανή ΑΤΜ, από την οποία μπορείτε να αποσύρετε bitcoin.
 • Bitcoin Improvement Proposal (BIP):
  Έγγραφο τεχνικού σχεδιασμού που παρέχει πληροφορίες στην κοινότητα Bitcoin. Περιγράφοντας νέα προτεινόμενα χαρακτηριστικά, διαδικασίες ή περιβάλλον, που επηρεάζουν το πρωτόκολλο Bitcoin. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο πρωτόκολλο υποβάλλονται ως ΣΣΕ. Ο συντάκτης του BIP είναι υπεύθυνος για την υποβολή ανατροφοδότησης και τη συναίνεση για τις προτεινόμενες βελτιώσεις εντός της κοινότητας. Καθώς και για την τεκμηρίωση αντικρουόμενων απόψεων.
 • BitLicense:
  Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται σε εταιρείες κρυπτονομίσματος στη Νέα Υόρκη. Η οποία δημιουργήθηκε και παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYSDFS).
 • Bits:
  Υπομονάδα ενός bitcoin. Υπάρχουν 1.000.000 bit σε ένα bitcoin.
 • Block Explorer:
  Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την προβολή όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στην αλυσίδα φραγής, στο ρυθμό κατακερματισμού δικτύου και στην αύξηση των συναλλαγών, μεταξύ άλλων χρήσιμων πληροφοριών.
 • Block Height:
  Ο αριθμός των τεμαχίων που προηγούνται του εν λόγω μπλοκ στην αλυσίδα μπλοκ ή μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο τεμαχίων, στην αλυσίδα πριν από αυτό το σημείο.
 • Block Reward:
  Ένα κίνητρο για έναν ανθρακωρύχο που υπολογίζει με επιτυχία έναν έγκυρο κατακερματισμό σε ένα μπλοκ κατά την εξόρυξη. Συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ικανότητα της αλυσίδας, ο ανθρακωρύχος ανταμείβεται με αυτό το κίνητρο, διασφαλίζοντας ότι οι ανθρακωρύχοι εξακολουθούν να ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον της αλυσίδας φραγμού, συμμετέχοντας νόμιμα στη διαδικασία (αντί να την παραβιάζουν).
 • Block:
  Συλλογή συναλλαγών που πραγματοποιούνται κάθε χρονική περίοδο στην αλυσίδα φραγμού.
 • Blockchain:
  Μια αλυσίδα μπλοκ είναι μια συνεχώς αυξανόμενη προσάρτηση. Μια λίστα εγγραφών που ονομάζονται μπλοκ, τα οποία συνδέονται και ασφαλίζονται με κρυπτογράφηση.
 • Bots:
  Ρομπότς λογισμικού αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης που εκτελούν εντολές εξαιρετικά γρήγορα, βάσει ενός προκαθορισμένου αλγορίθμου κανόνων αγοράς και πώλησης.
 • Brute Force Attack (BFA):
  Μια μέθοδος δοκιμής και σφάλματος κατά την οποία το αυτοματοποιημένο λογισμικό παράγει και δοκιμάζει μεγάλο αριθμό πιθανών συνδυασμών προκειμένου να σπάσει ένας κώδικας ή ένα κλειδί.
 • Bubble:
  Μια φούσκα περιγράφει μια κατάσταση όπου οι συμμετέχοντες στην αγορά ανεβάζουν τις τιμές πάνω από την αξία τους, η οποία συνήθως ακολουθείται από απότομη, ταχεία πτώση των τιμών, καθώς διορθώνεται η αγορά.
 • Bug Bounty:
  Προσφορά ανταμοιβής για την εύρεση τρωτών σημείων και θεμάτων στον κώδικα υπολογιστών. Συχνά προσφέρεται από εταιρείες κρυπτονομίσματος, όπως πρωτόκολλα, ανταλλαγές και πορτοφόλια, για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων της ασφάλειας ή σφαλμάτων πριν τα εκμεταλλευτούν τα μη φιλικά κόμματια κώδικα.
 • Burned:
  Όταν ένα νόμισμα ή ένα διακριτικό έχει καταστεί μονίμως περιττό ή αχρησιμοποίητο.
 • Buy Wall:
  Μια κατάσταση κατά την οποία μια μεγάλη οριακή εντολή έχει τεθεί προς αγορά όταν ένα κρυπτονόμισμα φτάνει μια ορισμένη τιμή. Αυτό μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί από τους traders για να δημιουργήσει μια εντύπωση στην αγορά, εμποδίζοντας την πτώση ενός κρυπτονομίσματος κάτω από την αξία αυτή. Καθώς η ζήτηση ενδέχεται να ξεπεράσει την προσφορά, κατά την εκτέλεση της εντολής.

C

 • Candlesticks:
  Το Candlesticks είναι μια τεχνική σχεδίασης που χρησιμοποιείται για να δείχνει τις αλλαγές στην τιμή με την πάροδο του χρόνου. Κάθε κερί παρέχει 4 σημεία πληροφοριών: τιμή ανοίγματος, τιμή κλεισίματος, υψηλή, και χαμηλή. Επίσης γνωστό ως «κεριά» για συντομία.
 • Cash:
  Τα μετρητά είναι φυσική μορφή ενός νομίσματος, όπως τραπεζογραμμάτια ή κέρματα.
 • Central Ledger:
  Ένα γενικό καθολικό λογιστικής, που διατηρείται από μια κεντρική υπηρεσία (όπως μια τράπεζα) που καταγράφει όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Central Processing Unit (CPU):
  Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, επίσης γνωστή ως επεξεργαστής ή CPU, ορίζεται ως ο «εγκέφαλος» του υπολογιστή, συντονίζοντας διαφορετικά στοιχεία που εκτελούνται σε έναν υπολογιστή. Η ταχύτητα ρολογιού CPU μετράται σε gigahertz ή GHz για συντομία.
 • Centralized:
  Η έννοια του συγκεντρωτισμού σχετίζεται με την κατανομή της εξουσίας σε έναν οργανισμό ή ένα δίκτυο. Όταν ένα σύστημα συγκεντρώνεται, αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο εντός του συστήματος.
 • Chain Split:
  Το Chain Split είναι ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το Fork και είναι συνεπώς μια κατάσταση όπου ένα blockchain χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές αλυσίδες. Το Chain Splits συμβαίνει γενικά στον κόσμο της κρυπτογράφησης, όταν ενσωματώνονται νέοι κανόνες διακυβέρνησης στον κώδικα του blockchain.
 • Change:
  Οι συναλλαγές Bitcoin αποτελούνται από εισόδους και εξόδους, σε ένα σύστημα που ονομάζεται Unspent Transaction Output. Όταν στέλνετε bitcoin, μπορείτε να τα στείλετε μόνο σε μια ολόκληρη έξοδο και τα υπόλοιπα να επιστρέφονται ως Change.
 • Chargeback:
  Μια απαίτηση από έναν πάροχο πιστωτικών καρτών για έναν λιανοπωλητή για να καλύψει την απώλεια από μια δόλια ή αμφισβητούμενη συναλλαγή, αντιστρέφοντας την εν λόγω πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων μετά την έγκρισή της.
 • Cipher:
  Το όνομα που δίνεται στον αλγόριθμο που κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί πληροφορίες.
 • Circulating Supply:
  Η καλύτερη προσέγγιση του αριθμού των κρυπτοκερμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά και στα χέρια του κοινού.
 • Client:
  Λογισμικό που μπορεί να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται συναλλαγές blockchain σε έναν τοπικό υπολογιστή. Μια κοινή εφαρμογή αυτού είναι το πορτοφόλι λογισμικού κρυπτογράφησης.
 • Close:
  Αναφέρεται στην τιμή κλεισίματος. Παρόμοιο με τον ίδιο όρο που χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά προιόντα.
 • Cloud Mining:
  Εξόρυξη με απομακρυσμένη ισχύ επεξεργασίας που ενοικιάζεται από εταιρείες που λειτουργούν σε χώρες όπως η Ισλανδία, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι άφθονη και οικονομικά αποδοτική. Και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κρύα όλο το χρόνο. Ένας άλλος όρος για αυτό είναι η σύμβαση εξόρυξης.
 • Coin:
  Το νόμισμα είναι ένα κρυπτογράφημενο ή ψηφιακό χρήμα, που είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο blockchain ή πλατφόρμα. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός νομίσματος είναι αυτό. Και ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης που δεν αποτελεί διακριτικό.
 • Cold Storage:
  Αποθήκευση κρυπτονομισμάτων εκτός σύνδεσης, που συνήθως περιλαμβάνει πορτοφόλια υλικού χωρίς προστασία, USB, υπολογιστές εκτός σύνδεσης ή πορτοφόλια χαρτιού.
 • Cold Wallet:
  Ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης που βρίσκεται σε Cold Storage αποθήκευση, δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
 • Confirmations:
  Μια συναλλαγή επιβεβαιώνεται μόνο όταν περιλαμβάνεται σε ένα μπλοκ στο blockchain, και σε αυτό το σημείο έχει μία επιβεβαίωση. Κάθε πρόσθετο μπλοκ είναι μια άλλη επιβεβαίωση. Διαφορετικές ανταλλαγές απαιτούν διαφορετικό αριθμό επιβεβαιώσεων για να θεωρηθεί τελικό μιας συναλλαγής κρυπτογράφησης.
 • Consensus:
  Η συναίνεση επιτυγχάνεται όταν όλοι οι συμμετέχοντες του δικτύου συμφωνούν για τη σειρά και το περιεχόμενο των μπλοκ και των συναλλαγών που περιέχονται σε αυτά τα μπλοκ.
 • Consortium Blockchain:
  Ένα blockchain ιδιωτικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας στο οποίο μια κοινοπραξία μοιράζεται πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό, ενώ βασίζεται στις αμετάβλητες και διαφανείς ιδιότητες του blockchain.
 • Correction:
  Η διόρθωση είναι μια (συνήθως αρνητική) αντίστροφη κίνηση τουλάχιστον 10% σε ένα κρυπτογράφικο στοιχείο ή σε μια γενική αγορά, για προσαρμογή από υπερβολικές ή υποτιμημένες τιμές.
 • Crypto Angel Investor:
  Angel Investor Ονομάζεται επίσης και ο ιδιώτης επενδυτής. Οι επενδυτές Crypto Angel αναζητούν ενεργά ευκαιρίες παροχής χρηματοδότησης για επιχειρηματίες ή νεοσύστατες εταιρείες. Συχνά είναι άτομα με υψηλή αξία που αναζητούν νέες μεθόδους επέκτασης του πλούτου τους, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην έναρξη μιας νέας επιχείρησης.
 • Crypto Fundamental Analysis:
  Crypto Fundamental Analysis: Αυτή είναι μια μέθοδος μέτρησης των βασικών δυνατοτήτων που όχι μόνο καθορίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με οποιοδήποτε κρυπτογράφηση, αλλά έχουν επίσης μεγάλο αντίκτυπο στη δράση των τιμών κρυπτογράφησης
 • Crypto-jacking:
  Η χρήση υπολογιστή άλλου μέρους για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Cryptoasset:
  Τα Cryptoassets αξιοποιούν την κρυπτογραφία, τους αλγόριθμους συναίνεσης, τα κατανεμημένα καθολικά, την τεχνολογία peer-to-peer ή / και τα έξυπνα συμβόλαια για να λειτουργούν ως αποθεματικό αξίας, μέσο ανταλλαγής, μονάδα λογαριασμού ή αποκεντρωμένη εφαρμογή.
 • Cryptocurrency:
  Το cryptocurrency είναι ένα ψηφιακό μέσο ανταλλαγής που χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογραφία για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τον έλεγχο της δημιουργίας πρόσθετων μονάδων και την επαλήθευση της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων.
 • Cryptographic Hash Function:
  Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού, παράγουν σταθερό μέγεθος και μοναδική τιμή κατακερματισμού από εισόδους συναλλαγής μεταβλητού μεγέθους. Ο αλγόριθμος SHA-256 είναι ένα παράδειγμα μιας κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού.
 • Cryptography:
  Ένα πεδίο μελέτης και πρακτικής για την εξασφάλιση πληροφοριών, εμποδίζοντας τρίτα μέρη να διαβάζουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι μυστικές.
 • Custodial:
  Συνήθως αναφέρεται στην αποθήκευση κλειδιών, σε σχέση με πορτοφόλια ή ανταλλαγές. Μια ρύθμιση φύλαξης είναι αυτή στην οποία τα ιδιωτικά κλειδιά κρατούνται από τον πάροχο υπηρεσιών ενώ παρέχουν λογαριασμό σύνδεσης.
 • Cypherpunk:
  Ένας ακτιβιστής που υποστηρίζει τη μαζική υιοθέτηση και χρήση ισχυρών κρυπτογραφικών λύσεων και τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής για τη δημιουργία κοινωνικής και πολιτικής προόδου.

D

 • Dark Web:
  Ένα τμήμα του διαδικτυακού περιεχομένου που υπάρχει σε darknets, δεν έχει ευρετηριαστεί από μηχανές αναζήτησης. Και στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο με συγκεκριμένο λογισμικό, διαμορφώσεις ή εξουσιοδοτήσεις.
 • Date of Launch:
  Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για το πότε οι ICO θα βάλουν τα κουπόνια τους προς πώληση.
 • Dead Cat Bounce:
  Μια προσωρινή ανάκαμψη των τιμών μετά από μια τεράστια μείωση.
 • Decentralized Applications (DApps):
  Ένας τύπος εφαρμογής που εκτελείται σε αποκεντρωμένο δίκτυο, αποφεύγοντας ένα μόνο σημείο αποτυχίας.
 • Decentralized Autonomous Initial Coin Offerings (DAICO):
  Μια μέθοδος για αποκεντρωμένη χρηματοδότηση έργων, που συνδυάζει ιδέες από αποκεντρωμένους αυτόνομους οργανισμούς (DAOs) και αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICOs), που προτάθηκαν από τον Vitalik Buterin, δημιουργό του Ethereum. Εισάγει μια μορφή διακυβέρνησης στη διαδικασία του ICO, επιτρέποντας στους υποστηρικτές να ψηφίσουν για την επιστροφή των κεφαλαίων τους εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Decentralized Autonomous Organizations (DAO):
  Ένας οργανισμός που διαχειρίζεται κανόνες που κωδικοποιούνται σε έξυπνες συμβάσεις.
 • Decentralized Exchange (DEX):
  Μια ανταλλαγή peer-to-peer που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν κρυπτο και άλλα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να συμμετέχουν κεντρικοί διαμεσολαβητές.
 • Decryption:
  Η διαδικασία μετατροπής δεδομένων που έχουν καταστεί μη αναγνώσιμα, μέσω κρυπτογράφησης, πίσω στην κρυπτογραφημένη μορφή της.
 • Deflation:
  Μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών σε μια οικονομία. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε αποπληθωριστική νομισματική πολιτική, όπως το Bitcoin, όπου υπάρχει σταθερή προσφορά νομισμάτων.
 • Delegated Proof-of-Stake (dPOS):
  Ένας μηχανισμός συναίνεσης όπου οι χρήστες μπορούν να ψηφίζουν για τους εκπροσώπους που παράγουν μπλοκ στο blockchain, με ψήφους ανάλογους του ποσοστού τους. Στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της φιλικότητας προς το περιβάλλον των πρωτοκόλλων συναίνεσης blockchain.
 • Depth Chart:
  Ένα γράφημα που απεικονίζει τα αιτήματα για αγορά (bid) και τα αιτήματα για πώληση (ask) σε ένα γράφημα, με βάση τις οριακές orders. Το διάγραμμα δείχνει το σημείο στο οποίο η αγορά είναι πιο πιθανό να αποδεχτεί μια συναλλαγή.
 • Derivative:
  Ένα συμβόλαιο που αντλεί την αξία του από την απόδοση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, δείκτη ή επιτοκίου.
 • Derivatives Market:
  Μια δημόσια αγορά για παράγωγα μέσα, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης, που προέρχονται από άλλες μορφές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
 • Deterministic Wallet:
  Ένας τύπος πορτοφολιού που αντλεί κλειδιά από ένα σημείο εκκίνησης που ονομάζεται “seed”. Εφόσον έχετε αυτό το “σπόρο”, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε οποιοδήποτε πορτοφόλι.
 • Difficulty:
  Ένα σχετικό μέτρο για το πόσο δύσκολο είναι να ανακαλύψετε ένα νέο μπλοκ. Στο Bitcoin, η δυσκολία προσαρμόζεται περιοδικά σε συνάρτηση με το πόση δύναμη κατακερματισμού έχει αναπτυχθεί από το δίκτυο των ανθρακωρύχων.
 • Digital Commodity:
  Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που μεταφέρεται ηλεκτρονικά και έχει μια συγκεκριμένη αξία.
 • Digital Currency:
  Το ψηφιακό νόμισμα, επίσης γνωστό ως ψηφιακό χρήμα ή ηλεκτρονικό χρήμα ή ηλεκτρονικό νόμισμα, είναι ένας τύπος νομίσματος που διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας συναλλαγές και μεταφορά χωρίς ιδιοκτησία και χωρίς περιθώρια.
 • Digital Identity:
  Ψηφιακές παραστάσεις και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και άλλα. Στο blockchain, η ψηφιακή ταυτότητα μπορεί να αποκεντρωθεί και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση ταυτότητας με ασφαλή τρόπο.
 • Digital Signature:
  Ένας ψηφιακός κώδικας που δημιουργείται με κρυπτογράφηση κλειδιού, που επισυνάπτεται σε ένα ηλεκτρονικά μεταδιδόμενο έγγραφο, για την επαλήθευση του περιεχομένου και της ταυτότητας του αποστολέα.
 • Dildo:
  Το dildo είναι μια μακριά πράσινη ή κόκκινη γραμμή που βρίσκεται σε ένα γράφημα που δείχνει τις αλλαγές στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος, σε σχέση με τα πράσινα και κόκκινα κεριά που βρίσκονται στα διαγράμματα τιμών.
 • Directed Acyclic Graph (DAG):
  Ένα κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα ή DAG είναι μια δομή που είναι κατασκευασμένη σε μία μόνο κατεύθυνση και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επαναλαμβάνεται ποτέ.
 • Distributed Consensus:
  Συλλογική σύμβαση από διάφορους υπολογιστές σε ένα δίκτυο που του επιτρέπει να λειτουργεί με αποκεντρωμένο τρόπο χωρίς κεντρική αρχή.
 • Distributed Denial of Service (DDoS) Attack:
  Μια επίθεση στον κυβερνοχώρο στην οποία ο δράστης επιδιώκει να καταστήσει μη διαθέσιμο έναν πόρο μηχανής ή δικτύου. Διακόπτοντας τις υπηρεσίες ενός κεντρικού υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, υπερφορτώνοντας το σύστημα με αιτήματα, ώστε να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν νόμιμα αιτήματα.
 • Distributed Ledger Technology (DLT):
  Η τεχνολογία που διέπει τα κατανεμημένα καθολικά. Αυτός ο όρος συζητείται συχνότερα στο πλαίσιο εταιρικών περιπτώσεων χρήσης γύρω από την υιοθέτηση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού.
 • Distributed Ledger:
  Τα κατανεμημένα καθολικά είναι καθολικά στα οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα δίκτυο αποκεντρωμένων κόμβων. Ένα κατανεμημένο καθολικό δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως κρυπτογράφηση και μπορεί να είναι άδειο και ιδιωτικό.
 • Distributed Network:
  Ένας τύπος δικτύου όπου η ισχύς επεξεργασίας και τα δεδομένα κατανέμονται στους κόμβους χωρίς κεντρικό κέντρο δεδομένων ή αρχή.
 • Dolphin:
  Ένα άτομο που κατέχει μέτρια ποσότητα κρυπτο. Αυτό το άτομο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει φάλαινα, αλλά έχει εξελιχθεί από το να είναι ψάρι / μικρός.
 • Dominance:
  Επίσης γνωστό ως “BTC Dominance για Bitcoin Dominance”, είναι ένας δείκτης που συγκρίνει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin με το συνολικό ανώτατο όριο αγοράς όλων των άλλων κρυπτονομισμάτων που υπάρχουν.
 • Double Spending:
  Μια κατάσταση όπου ένα χρηματικό ποσό (παράνομα) ξοδεύεται περισσότερες από μία φορές.
 • Dumping:
  Η δράση συλλογικών και συντονισμένων πωλήσεων στην αγορά [από χειραγωγητές], δημιουργώντας έτσι μια καθοδική κίνηση των τιμών των κρύπτο.
 • DYOR:
  Παλιό ρητό: «Κάνε τη δική σου έρευνα». Μην παίρνετε απλά, αυτά που λένε τα παπαγαλάκια.

E

 • ELI5:
  Σημαίνει «Εξηγήστε σαν είμαι 5», μια εξήγηση τόσο απλή που ακόμη και ένας πενταχρονος μπορεί να το καταλάβει.
 • Emission:
  Η εκπομπή, επίσης γνωστή ως καμπύλη εκπομπών ή ρυθμός εκπομπών και χρονοδιάγραμμα εκπομπών, είναι η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται και απελευθερώνονται νέα κρυπτονομίσματα.
 • Enterprise Ethereum Alliance (EEA):
  Μια ομάδα προγραμματιστών, νεοσύστατων εταιρειών και μεγάλων εταιρειών Ethereum που συνεργάζονται για την εμπορευματοποίηση και χρήση του Ethereum για επιχειρηματικές εφαρμογές.
 • ERC-20:
  Ένα πρότυπο διακριτικού για Ethereum, που χρησιμοποιείται για έξυπνα συμβόλαια που εφαρμόζονται διακριτικά. Πρόκειται για μια κοινή λίστα κανόνων που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διακριτικών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μεταξύ διευθύνσεων και πρόσβασης δεδομένων.
 • Escrow:
  Ένα χρηματικό ποσό Escrow, είναι μια συμβατική ρύθμιση στην οποία ένα τρίτο μέρος λαμβάνει και εκδίδει χρήματα ή έγγραφα για τα πρωταρχικά συμβαλλόμενα μέρη, με την εκταμίευση να εξαρτάται από όρους, που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό είναι δυνατό να αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια στο blockchain.
 • Ether:
  Η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται στη λειτουργία της πλατφόρμας εφαρμογής και διανομής Ethereum, προκειμένου να παρακινηθούν οι μηχανές στην εκτέλεση των απαιτούμενων πράξεων.
 • Ethereum Improvement Proposal (EIP):
  Ethereum Improvement Proposals EIP, Means περιγράφει πρότυπα για την πλατφόρμα Ethereum, συμπεριλαμβανομένων βασικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου, API πελατών και προτύπων συμβολαίων.
 • Ethereum Virtual Machine (EVM):
  Μια ολοκληρωμένη εικονική μηχανή Turing που επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα ακριβώς όπως προορίζεται. Είναι το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης για κάθε έξυπνο συμβόλαιο. Κάθε κόμβος Ethereum τρέχει στο EVM για να διατηρήσει τη συναίνεση σε όλο το blockchain.
 • Exchange-Traded Fund (ETF):
  Ένα αμοιβαίο Fund που παρακολουθεί ένα καλάθι περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα και κρυπτονομίσματα, αλλά μπορεί να διαπραγματευτεί και σαν μία μετοχή.
 • Exchange:
  Οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων (μερικές φορές ονομάζονται ανταλλαγές ψηφιακών νομισμάτων) είναι επιχειρήσεις που επιτρέπουν στους πελάτες να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με χρήματα fiat ή άλλα κρυπτονομίσματα.

F

 • Faucet:
  Ένα σύστημα ανταμοιβής κρυπτογράφησης συνήθως σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή, το οποίο επιβραβεύει τους χρήστες για την ολοκλήρωση ορισμένων εργασιών. Είναι ως επί το πλείστον μια τεχνική που χρησιμοποιείται κατά την πρώτη κυκλοφορία ενός altcoin για να στρέψει τους ανθρώπους στο κρυπτονόμισμα.
 • Fiat:
  Το νόμισμα Fiat είναι «νόμιμο χρήμα» που υποστηρίζεται από μια κεντρική κυβέρνηση, όπως η Federal Reserve, και με το δικό του τραπεζικό σύστημα, όπως η κλασική τραπεζική. Μπορεί να έχει τη μορφή φυσικών μετρητών ή μπορεί να αναπαρασταθεί ηλεκτρονικά, όπως με τραπεζική πίστωση.
 • Fiat-Pegged Cryptocurrency:
  Επίσης γνωστό ως “κρυπτογράφηση της κρυπτογράφησης”. Είναι ένα νόμισμα, ένα διακριτικό ή ένα στοιχείο που εκδίδεται σε ένα blockchain και που συνδέεται με ένα νόμισμα που εκδίδεται από την κυβέρνηση ή την τράπεζα. Κάθε συνδεδεμένο σε κρυπτογράφηση στοιχείο είναι εγγυημένο ότι έχει μια συγκεκριμένη χρηματική αξία στα αποθεματικά, ανά πάσα στιγμή.
 • Fish:
  Ένα ψάρι, ή ένας μικρός, είναι κάποιος που κατέχει ασήμαντα ποσά κρυπτονομισμάτων, συχνά στο έλεος των φαλαινών που μετακινούν την αγορά πάνω-κάτω.
 • Flippening:
  Μια κατάσταση που υποστηρίζεται από τους οπαδούς της Ethereum, όπου το συνολικό όριο αγοράς του Ethereum θα ξεπεράσει το συνολικό όριο αγοράς του Bitcoin.
 • Flipping:
  Μια επενδυτική στρατηγική (κυρίως δημοφιλής με επενδύσεις σε ακίνητα) όπου αγοράζετε κάτι με σκοπό τη μεταπώληση για κέρδος αργότερα, συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο των ICO, το flipping αναφέρεται στη στρατηγική επένδυσης σε token προτού εισαχθούν σε χρηματιστήρια και, στη συνέχεια, τα μεταπωλεί γρήγορα, για κέρδος όταν αρχίζουν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια στη δευτερογενή αγορά. [ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]
 • FOMO:
  Ένα ακρωνύμιο που σημαίνει «φόβος απώλειας» και στο πλαίσιο της επένδυσης, αναφέρεται στο αίσθημα ανησυχίας για την απώλεια μιας πιθανώς επικερδούς επενδυτικής ευκαιρίας.
 • Fork (Blockchain):
  Τα “πιρούνια” ή οι διαχωρισμοί αλυσίδων δημιουργούν μια εναλλακτική έκδοση του blockchain, αφήνοντας δύο blockchain να λειτουργούν ταυτόχρονα. Ένα παράδειγμα είναι το Ethereum και το Ethereum Classic, τα οποία διαμορφώθηκαν μετά το hack του DAO.
 • Fork (Software):
  Ένα “πιρούνι λογισμικού”, επίσης γνωστό ως “πιρούνι έργου”, είναι όταν οι προγραμματιστές παίρνουν την τεχνολογία (πηγαίο κώδικα) από ένα υπάρχον έργο λογισμικού και την τροποποιούν για να δημιουργήσουν ένα νέο έργο. Ένα παράδειγμα είναι το Litecoin, το οποίο ήταν ένα fork – “πιρούνι λογισμικού” του Bitcoin.
 • FUD:
  Ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει «φόβος, αβεβαιότητα και αμφιβολία». Είναι μια στρατηγική που επηρεάζει την αντίληψη ορισμένων για τα κρυπτονομισμάτα ή της αγοράς κρυπτογράφησης γενικά, μέσω της διάδοσης αρνητικών, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών.
 • FUDster:
  Κάποιος που διαδίδει FUD [παπαγαλάκι στα ελληνικά].
 • Full Node:
  Κόμβοι που κατεβάζουν ολόκληρο το ιστορικό ενός blockchain για να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του.
 • Fundamental Analysis (FA):
  Μια μέθοδος στην οποία ερευνάτε η υποκείμενη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, κοιτάζοντας την τεχνολογία, τον κλαδο, τις προοπτικές ανάπτυξης και άλλους οικονομικούς δείκτες. Μερικοί άνθρωποι πραγματοποιούν θεμελιώδη ανάλυση, ως μέρος μιας επενδυτικής στρατηγικής, που ονομάζεται «επενδυτική αξίας».
 • Futures:
  Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια τυποποιημένη νομική συμφωνία για αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή περιουσιακού στοιχείου σε μια προκαθορισμένη τιμή σε μια καθορισμένη ώρα στο μέλλον. Διαφέρουν από τις προθεσμιακές συμβάσεις, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε συναλλαγή και μπορούν να διεξαχθούν εξωχρηματιστηριακά, αντί να ανταλλάσσονται σε χρηματιστήρια οργανωμένα.

G

 • Gains:
  Τα κέρδη αναφέρονται σε αύξηση της αξίας ενός asset.
 • Gas Limit:
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα Ethereum που αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα χρήματος, που ο χρήστης είναι διατεθειμένος να δαπανήσει, για μια συναλλαγή.
 • Gas Price:
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα Ethereum που αναφέρεται στην τιμή που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για μια συναλλαγή. Ο καθορισμός υψηλότερης τιμής, θα δώσει κίνητρα στους ανθρακωρύχους να δώσουν προτεραιότητα σε αυτήν τη συναλλαγή έναντι άλλων.
 • Gas:
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα Ethereum που αναφέρεται σε μια μονάδα μέτρησης της υπολογιστικής προσπάθειας διεξαγωγής συναλλαγών ή έξυπνων συμβάσεων ή εκτόξευσης dApps στο δίκτυο Ethereum. Είναι το «καύσιμο» του δικτύου Ethereum.
 • Genesis Block:
  Το πρώτο μπλοκ δεδομένων που υποβάλλεται σε επεξεργασία και επικυρώνεται για να σχηματίσει ένα νέο blockchain που συχνά αναφέρεται ως block 0 ή block 1
 • Gold-Backed Cryptocurrency:
  Ένα νόμισμα ή ένα κουπόνι που εκδίδεται και αντιπροσωπεύει μια αξία χρυσού. Για παράδειγμα, ένα φυσικό γραμμάριο χρυσού ισούται με ένα νόμισμα. Το γραμμάριο χρυσού αποθηκεύεται σε χρηματοκιβώτιο και μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλους κατόχους κερμάτων.
 • Graphical Processing Unit (GPU):
  Πιο γνωστό ως κάρτα γραφικών, είναι ένα τσιπ υπολογιστή που δημιουργεί τρισδιάστατες εικόνες σε υπολογιστές, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματικό για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
 • Group Mining:
  Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα Mining Pool.
 • Gwei:
  Η ονομασία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κόστους του gas, σε συναλλαγές που αφορούν την Ether.

H

 • Hacking:
  Η εισβολή hacker είναι η διαδικασία χρήσης του υπολογιστή του hacker, για χειρισμό άλλου υπολογιστή ή συστήματος υπολογιστή, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
 • Halving:
  Κάθε block που γίνεται mining στο δίκτυο, δίνει ως ανταμοιβή έναν καθορισμένο αριθμό νομισμάτων. Σε κάθε halving στο Bitcoin, η αμοιβή υποδιπλασιάζεται.
 • Hard Cap:
  Το μέγιστο ποσό που θα συγκεντρώσει ένας ICO. Εάν επιτευχθεί ένα ανώτατο όριο, δεν θα συλλέγονται περισσότερα χρήματα.
 • Hard Fork (Blockchain):
  Το Hard Fork είναι ένας τύπος αλλαγής πρωτοκόλλου που επικυρώνει όλες τις προηγούμενες μη έγκυρες συναλλαγές και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες έγκυρες συναλλαγές. Αυτός ο τύπος “πιρούνου” απαιτεί από όλους τους κόμβους και τους χρήστες να κάνουν αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού forked πρωτοκόλλου. Σε ένα “σκληρό πιρούνι”, μια μόνο κρυπτογράφηση χωρίζεται μόνιμα σε δύο, με αποτέλεσμα ένα blockchain που ακολουθεί το παλιό πρωτόκολλο και το άλλο που ακολουθεί το νεότερο πρωτόκολλο. Μερικά παραδείγματα είναι τα Bitcoin και Bitcoin Cash ή Ethereum και Ethereum Classic.
 • Hash Function:
  Οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση δεδομένων αυθαίρετου μεγέθους σε δεδομένα σταθερού μεγέθους.
 • Hash Power / Hash Rate:
  Μια μονάδα μέτρησης για το ποσό υπολογιστικής ισχύος που καταναλώνεται από το δίκτυο για συνεχή λειτουργία. Ο ρυθμός κατακερματισμού ενός υπολογιστή μπορεί να μετρηθεί σε kH / s, MH / s, GH / s, TH / s, PH / s ή EH / s ανάλογα με τους κατακερματισμούς ανά δευτερόλεπτο που παράγεται.
 • Hash:
  Η πράξη εκτέλεσης συνάρτησης κατακερματισμού σε δεδομένα εισόδου αυθαίρετου μεγέθους, με έξοδο σταθερού μήκους που φαίνεται τυχαία και από την οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν δεδομένα χωρίς κρυπτογράφηση Μια σημαντική ιδιότητα ενός κατακερματισμού είναι ότι η έξοδος κατακερματισμού ενός συγκεκριμένου εγγράφου θα είναι πάντα η ίδια, όταν χρησιμοποιείτε τον ίδιο αλγόριθμο.
 • Hidden Cap:
  Το “κρυφό ανώτατο” όριο είναι ένα άγνωστο όριο στο χρηματικό ποσό που μια ομάδα επιλέγει να λάβει από επενδυτές, στην αρχική προσφορά κρυπτονομισμάτων (ICO). Ο σκοπός ενός κρυφού ανώτατου ορίου είναι να ισορροπήσει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό αφήνοντας μικρότερους επενδυτές να βάλουν χρήματα, χωρίς οι μεγάλοι επενδυτές να σχηματίσουν μια ακριβή κατανόηση του συνολικού ανώτατου ορίου. Και να προσαρμόσουν την επένδυσή τους.
 • Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet):
  Ένα πορτοφόλι που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο Ιεραρχικής Ντετερμινιστικής (HD) για την υποστήριξη της δημιουργίας κρυπτο-πορτοφολιών από ένα μόνο κύριο SEED, χρησιμοποιώντας 12 μνημονικές φράσεις.
 • HODL:
  Ένας τύπος παθητικής επενδυτικής στρατηγικής όπου κρατάτε μια επένδυση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές στην τιμή ή της αγοράς. Ο όρος έγινε για πρώτη φορά διάσημος λόγω ενός τυπογραφικού λάθους που έγινε σε ένα φόρουμ bitcoin και ο όρος τώρα επεκτείνεται συνήθως για να σημαίνει “Hold On for Dear Life”.
 • Hosted Wallet:
  Το Hosted Wallet είναι ένα φιλοξενούμενο πορτοφόλι crypto. Είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο αποθηκεύονται τα ιδιωτικά σας κλειδιά. Σε αντάλλαγμα, το πορτοφόλι αυτό φροντίζει για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ασφάλεια των χρημάτων σας.
 • Hot Storage:
  Η διαδικτυακή αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών που επιτρέπει ταχύτερη πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα.
 • Hybrid PoW/PoS:
  Ένα υβριδικό PoW / PoS επιτρέπει τόσο το Proof-of-Stake όσο και το Proof-of-Work ως αλγόριθμους διανομής συναίνεσης στο δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει να συνδυάσει την ασφάλεια της συναίνεσης PoW και τη διακυβέρνηση και την ενεργειακή απόδοση του PoS
 • Hyperledger (Hyperledger Foundation):
  Το Hyperledger είναι ένα έργο ομπρέλας ανοιχτών πηγών και εργαλείων σχετικών με blockchain που ξεκίνησε από το Linux Foundation το 2015, για να υποστηρίξει τη συνεργατική ανάπτυξη κατανεμημένων καθολικών βασισμένων σε blockchain

I

 • Immutable:
  Μια ιδιότητα που καθορίζει την αδυναμία αλλαγής, ειδικά με την πάροδο του χρόνου.
 • Inflation:
  Γενική αύξηση των τιμών και πτώση της αγοραστικής αξίας του χρήματος.
 • Initial Bounty Offering (IBO):
  Μια αρχική προσφορά χρημάτων ή το IBO είναι η διαδικασία περιορισμένου χρόνου με την οποία ένα νέο κρυπτο δημοσιεύεται και διανέμεται σε άτομα που επενδύουν χρόνο και δεξιότητες για να κερδίσουν ανταμοιβές στο νέο κρυπτο, όπως η μετάφραση ή το μάρκετινγκ. Σε αντίθεση με μια αρχική προσφορά νομισμάτων όπου μπορείτε να αγοράσετε κέρματα, ένας IBO απαιτεί περισσότερη διανοητική δέσμευση από τον παραλήπτη.
 • Initial Coin Offering (ICO):
  Ένας τύπος crowdfunding, ή crowdsale, που χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα ως μέσο άντλησης κεφαλαίων για εταιρείες πρώιμου σταδίου.
 • Initial Token Offering (ITO):
  Παρόμοια με τα ICO, αλλά στην προσφορά token με αποδεδειγμένη (ή μη αποδεδειγμένη) εγγενή χρησιμότητα, με τη μορφή λογισμικού ή χρήσης σε ένα οικοσύστημα.
 • Instamine:
  Μια χρονική περίοδος, λίγο μετά την κυκλοφορία, όταν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών κρυπτονομισμάτων ή token εξορύσσεται σε συμπιεσμένο χρονικό πλαίσιο και μπορεί να διανεμηθεί άνισα και γρήγορα στους επενδυτές.
 • Intermediary / Middleman:
  Ένας διαμεσολαβητής, ή ένας μεσάζων, είναι ένα πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ διαφορετικών μερών για τη σύναψη συμφωνιών ή την εκτέλεση οδηγιών.

J

 • JOMO:
  Στην αντίθετη κατάσταση του FOMO, το JOMO σημαίνει «Joy of Missing Out». Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται από μη νομίσματα που δηλώνουν την πιτυχία τους ότι δεν εμπλέκονται σε κρυπτονομίσματα, συνήθως όταν οι τιμές μειώνονται ή αποκαλύπτεται μια απάτη ICO.

K

 • KYC:
  Ακρωνύμιο «Γνωρίστε τον πελάτη σας», αυτή η διαδικασία αναφέρεται στις υποχρεώσεις ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για επαλήθευση της ταυτότητας ενός πελάτη, σύμφωνα με τους παγκόσμιους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

L

 • Lambo:
  Συντομογραφία για την Lamborghini, ένα εξωτικό αυτοκίνητο στο οποίο οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται στον ενθουσιασμό τους για να γίνουν πλούσιοι από κρυπτονομίσματα. Συχνά χρησιμοποιείται σε κοινότητες κρυπτογράφησης όταν ρωτάει πότε οι τιμές μπορεί να αυξηθούν ξανά λέγοντας: “Όταν Lambo;” Συνδυάζεται συνήθως με το “When moon?”
 • Ledger:
  Ένα αρχείο χρηματοοικονομικών συναλλαγών που δεν μπορούν να αλλάξουν. Προσαρτώνται μόνο με νέες συναλλαγές.
 • Leverage:
  Ένα δάνειο που προσφέρεται από έναν μεσίτη σε trading κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου, για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα χρημάτων, σε συναλλαγές.
 • Lightning Network:
  Το Lightning Network είναι ένα πρωτόκολλο πληρωμής “δεύτερου επιπέδου” που λειτουργεί πάνω από ένα blockchain. Θεωρητικά, θα επιτρέψει γρήγορες, επεκτάσιμες συναλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων κόμβων. Εχει χαρακτηριστεί ως λύση στο πρόβλημα κλιμάκωσης του Bitcoin.
 • Limit Order / Limit Buy / Limit Sell:
  Εντολές που πραγματοποιούνται από traders για αγορά ή πώληση κρυπτονομίσματος όταν επιτυγχάνεται μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές αγοράς στις οποίες ένα κρυπτο πωλείται στην τρέχουσα καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
 • Liquidity:
  Πόσο εύκολα μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί ένα cryptocurrency χωρίς να επηρεαστεί η συνολική τιμή της αγοράς.
 • Long:
  Μια κατάσταση όπου αγοράζετε κρυπτο με την προσδοκία να το πουλήσετε σε υψηλότερη τιμή, για κέρδος αργότερα.

M

 • Mainnet:
  Ένα ανεξάρτητο blockchain που τρέχει το δικό του δίκτυο με τη δική του τεχνολογία και πρωτόκολλο. Είναι ένα ζωντανό blockchain όπου χρησιμοποιούνται τα δικά του κρυπτονομίσματα ή tokens, σε σύγκριση με ένα testnet ή έργα που εκτελούνται πάνω από άλλα δημοφιλή δίκτυα, όπως το Ethereum.
 • Margin Call:
  Όταν η αξία του λογαριασμού ενός επενδυτή πέφτει κάτω από το ποσό διατήρησης του περιθωρίου. Ο broker τότε θα απαιτήσει από τον επενδυτή να καταθέσει επιπλέον χρήματα ή χρεόγραφα, για να καλύψει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό συντήρησης, για να συνεχίσει τις συναλλαγές.
 • Margin Trading:
  Μια πρακτική όπου ένας trader χρησιμοποιεί δανεισμένα κεφάλαια από έναν μεσίτη broker, για την ανταλλαγή κρυπτο, η οποία αποτελεί την εγγύηση για το δάνειο από τον μεσίτη. Μπορεί να είναι σχετικά επικίνδυνο για τους άπειρους traders, που ενδέχεται να λάβουν μια κλήση περιθωρίου, εάν η αγορά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση της θέσης των συναλλαγών τους.
  *Θέση αρκούδας περιθωρίου: Η θέση που παίρνετε εάν πηγαίνετε «short» στο περιθώριο.
  *Margin Bull Position: Η θέση που παίρνετε αν πηγαίνετε “long” στο περιθώριο
 • Market Capitalization / Market Cap / MCAP:
  Συνολική κεφαλαιοποίηση των κρυπτο. Είναι ένας από τους τρόπους κατάταξης του σχετικού μεγέθους ενός κρυπτονομίσματος.
  *Market Capitalization = Τρέχουσα τιμή x Κυκλοφορία προσφοράς
 • Market Order / Market Buy / Market Sell:
  Αγορά ή πώληση κρυπτονομίσματος στην τρέχουσα καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Οι εντολές αγοράς πληρούνται καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές είναι πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις limit εντολές στις οποίες ένα cryptocurrency πωλείται μόνο σε καθορισμένη τιμή.
 • Masternodes:
  Το Masternodes είναι ένας διακομιστής που διατηρείται από τον κάτοχό του. Κάπως σαν πλήρης κόμβοι, αλλά με πρόσθετες λειτουργίες όπως ανωνυμοποίηση συναλλαγών, εκκαθάριση συναλλαγών και συμμετοχή στη διακυβέρνηση και την ψηφοφορία. Αρχικά διαδόθηκε από τον Dash για να ανταμείψει τους κατόχους αυτών των διακομιστών, για τη διατήρηση μιας υπηρεσίας στο blockchain.
 • Max Supply:
  Η καλύτερη προσέγγιση του μέγιστου ποσού νομισμάτων που θα υπάρχει ποτέ, στη διάρκεια της κρυπτογράφησης.
 • MicroBitcoin (uBTC):
  Το ένα εκατοστό του bitcoin ή 0,000001 ενός bitcoin. Συχνά συγχέεται ως ένα spoon του Bitcoin.
 • Microtransaction:
  Ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου μπορούν να γίνουν πολύ μικρές πληρωμές με αντάλλαγμα κοινά ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, όπως σελίδες ενός ebook ή αντικείμενα σε ένα παιχνίδι.
 • Mineable:
  Ορισμένα κρυπτονομίσματα έχουν ένα σύστημα μέσω του οποίου οι ανθρακωρύχοι μπορούν να ανταμείβονται με πρόσφατα δημιουργημένα κρυπτονομίσματα για τη δημιουργία μπλοκ συμβάλλοντας στην κατακερματισμένη ισχύ τους. Τα κρυπτονομίσματα με αυτήν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων κρυπτονομισμάτων μέσω της διαδικασίας επιβεβαίωσης, λέγεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  *Not Mineable: Ορισμένα κρυπτονομίσματα δημιουργούνται μόνο μέσω άλλων μηχανισμών, όπως ο ετήσιος πληθωρισμός μέσω του στοιχήματος. Αυτά τα κρυπτονομίσματα λέγεται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Miners:
  Συνεισφέροντες σε ένα blockchain που συμμετέχει στη διαδικασία εξόρυξης. Μπορούν να είναι επαγγελματίες ανθρακωρύχοι ή οργανώσεις με επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, ή χομπίστες που δημιουργούν εγκαταστάσεις εξόρυξης στο σπίτι ή στο γραφείο.
 • Mining Contract:
  Ένας άλλος όρος για την εξόρυξη cloud, όπου οι χρήστες μπορούν να νοικιάσουν ή να επενδύσουν στην ικανότητα εξόρυξης online.
 • Mining Pool:
  Μια εγκατάσταση όπου πολλοί ανθρακωρύχοι συνδυάζουν την υπολογιστική τους δύναμη για να κερδίσουν οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικότητας στην εύρεση του επόμενου μπλοκ σε ένα blockchain. Οι ανταμοιβές κατανέμονται σύμφωνα με διαφορετικές συμφωνίες, ανάλογα με την ομάδα εξόρυξης. Ένας άλλος όρος για αυτό είναι ομαδική εξόρυξη.
 • Mining Reward:
  Η ανταμοιβή που προκύπτει από τη συμβολή πόρων υπολογιστών για την επεξεργασία συναλλαγών. Οι ανταμοιβές εξόρυξης είναι συνήθως ένας συνδυασμός νομισμάτων και τελών συναλλαγής.
 • Mining Rig:
  Ένας υπολογιστής που χρησιμοποιείται για εξόρυξη. Μια εξέδρα εξόρυξης θα μπορούσε να είναι ένα αποκλειστικό κομμάτι υλικού για εξόρυξη ή ένας υπολογιστής με πλεονάζουσα χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες.
 • Mining:
  Μια διαδικασία όπου προστίθενται μπλοκ σε ένα blockchain, επαληθεύοντας τις συναλλαγές. Είναι επίσης η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται νέα bitcoin ή μερικά altcoins.
 • Minnow:
  Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ψαριών.
 • Mixing Service:
  Επίσης γνωστό ως Tumbler, είναι μια υπηρεσία για τη βελτίωση του απορρήτου και της ανωνυμίας των συναλλαγών κρυπτογράφησης, συνδυάζοντας δυνητικά αναγνωρίσιμα ή «μολυσμένα» κρυπτονομίσματα με άλλες μη σχετικές συναλλαγές, καθιστώντας πιο δύσκολη την παρακολούθηση για το ποια κρυπτογράφηση χρησιμοποιήθηκε και σε ποιον ανήκει.
 • Mnemonic Phrase:
  Μια μνημονική φράση (επίσης γνωστή ως μνημονικός σπόρος ή φράση σπόρου) είναι μια λίστα λέξεων που χρησιμοποιούνται διαδοχικά για πρόσβαση ή επαναφορά των στοιχείων κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να τηρείται μυστικό από όλους τους άλλους. Είναι ένα πρότυπο στα περισσότερα πορτοφόλια HD.
 • Mnemonics:
  Τα μνημονικά είναι βοηθήματα μνήμης με ένα σύστημα όπως γράμματα ή συσχετίσεις που βοηθούν στην ανάκληση κωδικών.
 • Moon:
  Μια κατάσταση όπου υπάρχει συνεχής ανοδική κίνηση στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος. Συχνά χρησιμοποιείται σε κοινότητες για να ρωτάει πότε ένα κρυπτο θα βιώσει ένα τέτοιο φαινόμενο, λέγοντας: “Πότε το φεγγάρι;” Συνδυάζεται συνήθως με το “When Lambo?”
 • Moving Average Convergence Divergence (MACD):
  Είναι ένας δείκτης ορμής που ακολουθεί την τάση και δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινούμενων μέσων τιμών. Ο υπολογισμός γίνεται αφαιρώντας τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο 26 ημερών (EMA) από τον EMA 12 ημερών.
 • Mt. Gox:
  Mtgox ή Mt. Το Gox ήταν ένας από τους πρώτους ιστότοπους όπου οι χρήστες μπορούσαν να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή fiat-to-bitcoin (και αντίστροφα) Το 2014, το Mt. Το Gox έκλεισε μετά την κήρυξη απώλειας ή κλοπής περίπου 850.000 bitcoin. Το Gox δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jed McCaleb και το ονόμασε Magic: The Gathering Online Exchange όπου οι χρήστες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους. Ο Jed πούλησε αργότερα το Mt. Gox στον Mark Karpelès το 2011.
 • Multi-Signature (Multi-sig):
  Οι διευθύνσεις πολλαπλών υπογραφών παρέχουν ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας απαιτώντας περισσότερα από ένα κλειδιά, για την εξουσιοδότηση μιας συναλλαγής.

N

 • Network:
  Ένα δίκτυο αναφέρεται σε όλους τους κόμβους κατά τη λειτουργία ενός blockchain οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.
 • No-coiner:
  Το no-coiner είναι κάποιος που δεν έχει κρυπτο στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του και πιστεύει ακράδαντα ότι τα κρυπτο γενικά θα αποτύχουν.
 • Node:
  Ένα αντίγραφο του καθολικού που χειρίζεται ένας συμμετέχων στο δίκτυο blockchain.
 • Nonce:
  Όταν μια συναλλαγή κατακερματίζεται από έναν ανθρακωρύχο, δημιουργείται ένας αυθαίρετος αριθμός, που χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και που ονομάζεται nonce.
 • Non-custodial:
  Συνήθως αναφέρεται στην αποθήκευση κλειδιών, σε σχέση με πορτοφόλια ή ανταλλαγές. Μια ρύθμιση που δεν είναι φύλαξη… Είναι εκείνη στην οποία τα ιδιωτικά κλειδιά κρατούνται απευθείας από τον χρήστη.

O

 • Off-Ledger Currency:
  Ένα νόμισμα που δημιουργείται (κόβεται) έξω από το καθορισμένο καθολικό μπλοκ αλλά είναι αποδεκτό ή χρησιμοποιείται.
 • Offline Storage:
  Η πράξη αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων σε συσκευές ή συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο.
 • One Cancels The Other Order (OCO):
  Μια κατάσταση όπου δύο εντολές για κρυπτο τοποθετούνται ταυτόχρονα, με έναν κανόνα, που να επιβάλλει ότι εάν η μία γίνει αποδεκτή, η άλλη ακυρώνεται.
 • Online Storage:
  Η πράξη αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων σε συσκευές ή συστήματα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Ο διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης προσφέρει περισσότερη ευκολία αλλά και αυξημένο κίνδυνο κλοπής.
 • Open Source:
  Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ένας τύπος λογισμικού που κυκλοφορεί βάσει άδειας στο οποίο ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρεί στους χρήστες τα δικαιώματα μελέτης, αλλαγής και διανομής του λογισμικού σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Είναι επίσης μια φιλοσοφία, με τους συμμετέχοντες να πιστεύουν στην ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών για την επιδίωξη του μεγαλύτερου κοινού αγαθού.
 • Open/Close:
  Open: Η τιμή στην οποία ανοίγει ένα cryptocurrency σε μια χρονική περίοδο, για παράδειγμα στην αρχή της ημέρας.
  Close: τιμή στην οποία κλείνει ένα κρυπτο σε μια χρονική περίοδο, για παράδειγμα στο τέλος της ημέρας.
  Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι όροι ήταν πιο χρήσιμοι στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς υπάρχουν καθορισμένες ώρες της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση.
 • Option:
  Ένα συμβόλαιο που δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή μέσο σε καθορισμένη τιμή. Υπάρχουν αμερικανικα και ευρωπαϊκα option. Τα πρώτα μπορούν να ασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη, και τα τελευταία να ασκούνται μόνο κατά την ημερομηνία λήξης.
 • Options Market:
  Μια δημόσια αγορά για options, δίνοντας στον αγοραστή τη δυνατότητα να αγοράσει ή να πουλήσει κρυπτο σε συγκεκριμένη τιμή, πριν ή από μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Oracles:
  Ένας “πράκτορας” που βρίσκει και επαληθεύει πληροφορίες, γεφυρώνοντας τον πραγματικό κόσμο και το blockchain. Παρέχοντας δεδομένα σε έξυπνα συμβόλαια για την εκτέλεση των εν λόγω συμβολαίων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
 • Orphan:
  Ένα έγκυρο μπλοκ στο blockchain που δεν είναι μέρος της κύριας αλυσίδας. Μπορεί να υπάρξουν όταν δύο ανθρακωρύχοι παράγουν μπλοκ σε παρόμοιες χρονικές στιγμές, ή προκαλούνται από έναν εισβολέα που προσπαθεί να αντιστρέψει τις συναλλαγές. Αυτό μερικές φορές είναι επίσης γνωστό ως «αποσπασμένο μπλοκ».
 • Over The Counter (OTC):
  Over The Counter ορίζεται ως μια συναλλαγή που πραγματοποιείται εκτός οργανωμένου χρηματιστηρίου-exchange, συχνά peer-to-peer μέσω ιδιωτικών συναλλαγών.
 • Overbought:
  Όταν ένα cryptocurrency έχει αγοραστεί από όλο και περισσότερους επενδυτές με την πάροδο του χρόνου, με την τιμή του να αυξάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν αυτό συμβαίνει χωρίς δικαιολογημένο λόγο, το κρυπτο θεωρείται υπεραγορασμένο και αναμένεται πώληση και πίεση στην τιμή του.
 • Oversold:
  Όταν ένα cryptocurrency έχει πωληθεί από όλο και περισσότερους επενδυτές με την πάροδο του χρόνου, με την τιμή του να μειώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν αυτό συμβαίνει χωρίς κανέναν δικαιολογημένο λόγο, το κρυπτο θεωρείται υποτιμημένο και αναμένεται άνοδος στην τιμή του.

P

 • Pair:
  Συναλλαγή μεταξύ ενός κρυπτονομίσματος και ενός άλλου, για παράδειγμα, το ζεύγος συναλλαγών: BTC / ETH.
 • Paper Wallet:
  Ένα φυσικό έγγραφο που περιέχει το ιδιωτικό κλειδί.
 • Peer to Peer (P2P):
  Οι αποκεντρωμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών σε ένα κατανεμημένο δίκτυο.
 • Permissioned Ledger:
  Ένα καθολικό σχεδιασμένο με περιορισμούς, έτσι ώστε μόνο άτομα ή οργανισμοί που απαιτούν πρόσβαση, να έχουν άδεια πρόσβασης σε αυτό.
 • Platform:
  Η πλατφόρμα αναφέρεται σε λογισμικό ανταλλαγης, στο blockchain των τοκεν. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων στην οποία μπορείτε να ανταλλάσσετε κρυπτονομίσματα.
 • Ponzi Scheme:
  Μια δόλια επένδυση που συνεπάγεται την πληρωμή υποτιθέμενων αποδόσεων σε υπάρχοντες επενδυτές από κεφάλαια που συνεισφέρουν νέοι επενδυτές.
 • Portfolio:
  Μια συλλογή κρυπτονομισμάτων ή περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από εταιρείες επενδύσεων, hedge fund, χρηματοπιστωτικά ιδρυματα ή άτομα.
 • Pre-mine:
  Όταν ένα μέρος ή το σύνολο της αρχικής προσφοράς ενός νομίσματος δημιουργείται κατά τη διάρκεια ή πριν από τη δημόσια κυκλοφορία. Αντί να δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου, μέσω εξόρυξης ή πληθωρισμού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς, όπως το crowdfunding ή το μάρκετινγκ.
 • Pre-sale:
  Μια πώληση που πραγματοποιείται πριν από τη διάθεση ενός ICO στο ευρύ κοινό για χρηματοδότηση.
 • Private Key / Secret Key:
  Ένα κομμάτι κώδικα που δημιουργείται στη διαδικασία κρυπτογράφησης ασύμμετρου κλειδιού, σε συνδυασμό με ένα δημόσιο κλειδί, για χρήση στην αποκρυπτογράφηση πληροφοριών, που έχει κατακερματιστεί με το δημόσιο κλειδί.
 • Proof-of-Authority (PoA):
  Ένας μηχανισμός συναίνεσης blockchain που παρέχει συγκριτικά γρήγορες συναλλαγές χρησιμοποιώντας ταυτότητα ως μερίδιο.
 • Proof-of-Burn (PoB):
  Ένας μηχανισμός συναίνεσης blockchain που στοχεύει στην εκκίνηση ενός blockchain σε έναν άλλο, με αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Επαληθεύοντας ότι το κόστος πραγματοποιήθηκε για την «καύση» ενός νομίσματος, στέλνοντάς το σε μια μη δαπανηρή διεύθυνση.
 • Proof-of-Developer (PoD):
  Οποιαδήποτε επαλήθευση που παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για έναν πραγματικό, ζωντανό προγραμματιστή λογισμικού που δημιούργησε κρυπτογράφηση, προκειμένου να αποτραπεί ένας ανώνυμος προγραμματιστής από το να καταβάλει τυχόν συγκεντρωμένα χρήματα, χωρίς να παραδώσει ένα λειτουργικό μοντέλο.
 • Proof-of-Stake (PoS):
  Ένας μηχανισμός συναίνεσης blockchain που περιλαμβάνει την επιλογή του δημιουργού του επόμενου μπλοκ, μέσω διαφόρων συνδυασμών τυχαίας επιλογής και πλούτου ή ηλικίας στοιχημένων νομισμάτων ή ΤΟΚΕΝ.
 • Proof-of-Work (PoW):
  Ένας μηχανισμός συναίνεσης blockchain που περιλαμβάνει επίλυση υπολογιστικών εντατικών παζλ για την επικύρωση συναλλαγών και τη δημιουργία νέων μπλοκ
 • Protocol:
  Το σύνολο κανόνων που ορίζουν αλληλεπιδράσεις σε ένα δίκτυο, που συνήθως περιλαμβάνουν συναίνεση, επικύρωση συναλλαγών και συμμετοχή δικτύου σε ένα blockchain.
 • Pseudonymous:
  Γράφοντας με ψεύτικο όνομα, όπως το “Satoshi Nakamoto”.

 • Public Address:
  Μια δημόσια διεύθυνση είναι ο κρυπτογραφικός κατακερματισμός ενός δημόσιου κλειδιού, επιτρέποντας στον χρήστη να το χρησιμοποιήσει ως διεύθυνση για να ζητήσει πληρωμή.
 • Public Blockchain:
  Ένα blockchain στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε.
 • Pump and Dump (P&D) Scheme:
  Μια μορφή απάτης σε τίτλους που περιλαμβάνει την τεχνητή άνοδο της τιμής ενός κρυπτονομίσματος με ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις, προκειμένου να πουλήσει μετοχές που αγοράστηκαν προηγουμένως φθηνά, σε υψηλότερη τιμή.

Q

 • QR Code:
  Μια αναγνώσιμη από μηχανή ετικέτα που εμφανίζει πληροφορίες κωδικοποιημένες σε γραφικό ασπρόμαυρο μοτίβο. Για κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιείται συχνά για κοινή χρήση διευθύνσεων πορτοφολιού με άλλους.

R

 • Raiden Network:
  Μια λύση κλιμάκωσης εκτός αλυσίδας με στόχο να επιτρέψει σχεδόν άμεσες, χαμηλού κόστους και επεκτάσιμες πληρωμές στο blockchain Ethereum. Είναι παρόμοιο με το προτεινόμενο δίκτυο Lightning του Bitcoin.
 • Rank:
  Η σχετική θέση ενός κρυπτονομίσματος στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
 • REKT:
  Μια αργκό της λεξης «ναυάγιο», που περιγράφει μια κακή απώλεια σε μια συναλλαγή.
 • Relative Strength Index (RSI):
  Ο ταλαντωτής ορμής, που μετρά την ταχύτητα και την αλλαγή των κινήσεων των τιμών, που αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder. Ταλαντεύεται μεταξύ μηδέν και 100. Ένα κρυπτο θεωρείται υπεραγοράσμενο όταν ο δείκτης είναι πάνω από 70 και υπερπουλημένο, όταν είναι κάτω από 30.
 • Replicated Ledger:
  Ένα αντίγραφο ενός κατανεμημένου καθολικού σε ένα δίκτυο που διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο κρυπτογράφησης.
 • Ring Signature:
  Μια μέθοδος αύξησης του απορρήτου, με τη συγχώνευση εισόδων πολλαπλών υπογραφών με αυτήν του αρχικού αποστολέα, για την εξουσιοδότηση μιας συναλλαγής.
 • ROI:
  Συντόμευση για «Απόδοση της επένδυσης», ή αναλογία μεταξύ του καθαρού κέρδους και του κόστους της επένδυσης.

S

 • Satoshi (SATS):
  Η μικρότερη μονάδα bitcoin με τιμή 0,00000001 BTC.
 • Satoshi Nakamoto:
  Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που δημιούργησαν το Bitcoin. Η ταυτότητα του Satoshi Nakamoto δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
 • Scam:
  Ένα ψεύτικο ή παραπλανητικό κρυπτο ή ICO.
 • Scrypt:
  Ένας εναλλακτικός αλγόριθμος Proof-of Work (PoW) στο SHA-256, που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη Bitcoin. Η εξόρυξη Scrypt βασίζεται περισσότερο στη μνήμη παρά στην καθαρή ισχύ της CPU, με στόχο τη μείωση του πλεονεκτήματος που έχουν τα ASIC και, συνεπώς, την αύξηση της συμμετοχής στο δίκτυο και την ενεργειακή απόδοση.
 • Second-Layer Solutions:
  Ένα σύνολο λύσεων που δημιουργήθηκαν πάνω από ένα δημόσιο blockchain για να επεκτείνει την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητά του, ειδικά για μικρο-συναλλαγές ή ενέργειες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: Plasma, TrueBit, Lightning Network και άλλα.
 • Securities and Exchange Commission (SEC):
  Ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνος για την επιβολή των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών, την πρόταση κανόνων περί κινητών αξιών και τη ρύθμιση της βιομηχανίας κινητών αξιών, των χρηματιστηρίων και των ανταλλαγών μετοχών της χώρας και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και οργανισμών.
 • Seed:
  Η φράση σπόρου είναι ένα μοναδικό σημείο εκκίνησης κατά την εξαγωγή κλειδιών για ένα ντετερμινιστικό πορτοφόλι. Συνήθως παρουσιάζεται ως μια σειρά λέξεων που επιτρέπει στον κάτοχο να δημιουργεί γρήγορα αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρει ένα πορτοφόλι.
 • Selfish Mining:
  Μια κατάσταση στην οποία ένας ανθρακωρύχος εξορύσσει ένα νέο μπλοκ αλλά δεν μεταδίδει αυτό το νέο μπλοκ στους άλλους ανθρακωρύχους. Εάν αυτός ο ανθρακωρύχος είναι σε θέση να βρει ένα δεύτερο μπλοκ γρηγορότερα από όλους τους άλλους ανθρακωρύχους, τότε θα είχαν δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δημόσια αλυσίδα, ακυρώνοντας όλα τα άλλα μπλοκ που ανακαλύφθηκαν στον χρόνο που χρειάστηκε για την εκτέλεση αυτής της επίθεσης.
 • Sell Wall:
  Μια κατάσταση όπου μια μεγάλη limit εντολή έχει τεθεί για πώληση όταν ένα κρυπτο φτάνει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί από τους traders για να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εντύπωση στην αγορά, αποτρέποντας την αύξηση του κρυπτονομίσματος πάνω από αυτήν την τιμή, καθώς η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση κατά την εκτέλεση της εντολής.
 • SHA-256:
  Μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού που δημιουργεί μια υπογραφή 256 bit για ένα κείμενο, που χρησιμοποιείται στο Bitcoin Proof-of-Work (PoW) Ως “Secure Hash Algorithm”. Είναι ένας από τους αλγόριθμους SHA-2, που σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από την NSA.
 • Sharding:
  Το Sharding είναι μια προσέγγιση κλιμάκωσης που επιτρέπει τον διαχωρισμό των καταστάσεων blockchain σε διαμερίσματα που περιέχουν καταστάσεις και ιστορικό συναλλαγών, έτσι ώστε κάθε “θραύσμα” να μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία παράλληλα.
 • Shiba Token:
  Το Shiba token είναι ένα αποκεντρωμένο token Meme, που αναπτύσσεται σε ένα ζωντανό οικοσύστημα. Το SHIB είναι ένα πείραμα σε μια αποκεντρωμένη αυθόρμητη οικοδόμηση κοινότητας.

 • Shilling:
  Η πράξη με ενθουσιασμό της προώθησης ενός κρυπτονομίσματος ή ενός έργου ICO.
 • Shitcoin:
  Ένα νόμισμα χωρίς προφανή δυνητική αξία ή χρήση.
 • Short:
  Μια τεχνική διαπραγμάτευσης στην οποία ένας trader δανείζεται ένα περιουσιακό στοιχείο για να το πουλήσει, με την προσδοκία ότι η τιμή θα συνεχίσει να μειώνεται. Σε περίπτωση που η τιμή μειωθεί, ο πωλητής θα αγοράσει στη συνέχεια το περιουσιακό στοιχείο σε αυτήν τη χαμηλότερη τιμή για να το επιστρέψει στον δανειστή του περιουσιακού στοιχείου, κάνοντας τη διαφορά στα κέρδη.
 • Side Chain:
  Ένα καθολικό μπλοκ που τρέχει παράλληλα με ένα πρωτεύον μπλοκ αλυσίδας, όπου υπάρχει αμφίδρομη σύνδεση μεταξύ της κύριας αλυσίδας και της πλευρικής αλυσίδας. Αυτό επιτρέπει στην πλευρική αλυσίδα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κύρια μπλοκ αλυσίδα, χρησιμοποιώντας τα δικά τους πρωτόκολλα ή μηχανισμούς καθολικών.
 • Silk Road:
  Μια διαδικτυακή μαύρη αγορά που υπήρχε στον σκοτεινό Ιστό, η οποία πλέον κλείστηκε από το FBI. Είχε αποδεχτεί bitcoin για συναλλαγές.
 • Smart contract:
  Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι ένα πρωτόκολλο υπολογιστή που προορίζεται να διευκολύνει, να επαληθεύει ή να επιβάλλει μια σύμβαση στο blockchain χωρίς τρίτους.
 • Soft Cap:
  Το ελάχιστο ποσό που θέλει να συγκεντρώσει μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO). Μερικές φορές, εάν η ICO δεν μπορεί να αυξήσει το ποσό του soft cap, μπορεί να ακυρωθεί εντελώς.
 • Soft Fork (Blockchain):
  Μια αναβάθμιση πρωτοκόλλου όπου μόνο οι προηγούμενες έγκυρες συναλλαγές γίνονται άκυρες, με τα περισσότερα Soft Fork να απαιτούν από τους ανθρακωρύχους να αναβαθμίσουν το λογισμικό εξόρυξης, ώστε να το επιβάλουν.
 • Solidity:
  Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί η Ethereum για την ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων.

 • Spot Market:
  Μια δημόσια αγορά στην οποία τα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται για άμεσο διακανονισμό. Σε αντίθεση με μια αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης, στην οποία ο διακανονισμός θα λήξει αργότερα.
 • Stablecoin:
  Ένα cryptocurrency με εξαιρετικά χαμηλή μεταβλητότητα, μερικές φορές χρησιμοποιείται ως μέσο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν κρυπτο με χρυσό ή κρυπτο με βάση τα fiat χρήματα.
 • Staking:
  Συμμετοχή σε ένα σύστημα Proof-of-Stake (PoS) για να τοποθετήσετε τα tokens σας, για να λειτουργήσει ως επικυρωτής στο blockchain και να λάβετε ανταμοιβές.
 • Stale Block:
  Ένα μπλοκ που εξορύσσεται με επιτυχία αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τρέχουσα μακρύτερη μπλοκ αλυσίδας, συνήθως επειδή ένα άλλο μπλοκ στο ίδιο ύψος προστέθηκε στην αλυσίδα πρώτα.
 • State Channel:
  Μια λύση κλιμάκωσης δεύτερου επιπέδου που μειώνει το σύνολο των απαραίτητων συναλλαγών στην αλυσίδα, μετακινώντας τις συναλλαγές εκτός αλυσίδας και αφήνοντας τους συμμετέχοντες να υπογράψουν στην κύρια αλυσίδα, μετά από πολλές συναλλαγές εκτός αλυσίδας.
 • Symbol:
  Το σύμβολο ενός κρυπτονομίσματος. για παράδειγμα, το σύμβολο του Bitcoin είναι BTC.

T

 • Taint:
  Το ποσοστό κρυπτο σε έναν λογαριασμό που μπορεί να εντοπιστεί σε άλλο λογαριασμό.
 • Tangle:
  Το Tangle είναι μια εναλλακτική λύση blockchain που αναπτύχθηκε από την IOTA. Χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενα ακυκλικά γραφήματα που χτίζει μόνο σε μία μόνο κατεύθυνση και με τρόπο που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Είναι ανθεκτικό στον κβαντικό υπολογισμό.
 • Technical Analysis / Trend Analysis (TA):
  Μια μέθοδος αξιολόγησης και πρόβλεψης των τιμών. Που περιλαμβάνει στατιστικές αναλύσεις της δραστηριότητας της αγοράς, όπως η τιμή και όγκος. Τα διαγράμματα και άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό προτύπων ,για τη στήριξη και την προώθηση επενδυτικών αποφάσεων.
 • Testnet:
  Ένα εναλλακτικό blockchain που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές για δοκιμές.
 • Think Long Term (TLT):
  Μια νοοτροπία όπου έχετε έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα από μήνες έως χρόνια.
 • This Is Gentlemen:
  Αρχικά ένα σφάλμα κατά τη σύνταξη του πλήρους «Αυτό είναι, κύριοι». Τώρα χρησιμοποιείται ως εισαγωγή για καλά νέα.
 • Ticker:
  Μια συντομογραφία που χρησιμοποιείται για τον μοναδικό προσδιορισμό των κρυπτονομισμάτων.
 • Timelock / Locktime:
  Μια συνθήκη για επεξεργασία μιας συναλλαγής μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή αποκλεισμού στο blockchain.
 • Timestamp:
  Μια μορφή αναγνώρισης για το πότε συνέβη μια συγκεκριμένη συναλλαγή, συνήθως με ημερομηνία και ώρα της ημέρας και ακριβής σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
 • Token Generation Event:
  Ο χρόνος κατά τον οποίο εκδίδεται ένα διακριτικό.
 • Token:
  Μια ψηφιακή μονάδα σχεδιασμένη με γνώμονα τη χρησιμότητα, παρέχοντας πρόσβαση και χρήση ενός μεγαλύτερου κρυπτοοικονομικού συστήματος. Κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί λογισμικό γύρω του.
 • Tokenize:
  Η διαδικασία με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου μετατρέπονται σε ψηφιακή αξία που ονομάζεται Token. Συχνά στη συνέχεια μπορεί να προσφέρει ιδιοκτησία τμημάτων αυτού του στοιχείου, σε διαφορετικούς κατόχους.
 • Tor:
  Το Tor είναι δωρεάν λογισμικό για την ανώνυμη επικοινωνία. Το όνομα προέρχεται από ένα αρκτικόλεξο για το αρχικό όνομα του έργου λογισμικού “The Onion Router”. Αποτελείται από ένα δίκτυο εθελοντών για την απόκρυψη της τοποθεσίας και της χρήσης των χρηστών.
 • Total Supply:
  Το συνολικό ποσό κρυπτονομισμάτων που υπάρχει αυτήν τη στιγμή, μείον τυχόν νομίσματα που έχουν καεί επαληθευμένα.
 • Trade Volume:
  Είναι το ποσό του κρυπτονομίσματος που έχει διαπραγματευτεί τις τελευταίες 24 ώρες.
 • Transaction (TX):
  Η πράξη ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σε ένα blockchain.
 • Transaction Fee:
  Μια πληρωμή για τη χρήση του blockchain για συναλλαγές [τέλη συναλλαγών].
 • Trustless:
  Μια ιδιότητα του blockchain, όπου κανένας συμμετέχων δεν χρειάζεται να εμπιστεύεται οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα για την εκτέλεση των συναλλαγών όπως είχε προβλεφθεί.
 • Turing-Complete:
  Το Turing-complete αναφέρεται στην ικανότητα ενός μηχανήματος να εκτελεί υπολογισμούς με τους οποίους μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος υπολογιστής. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η Εικονική Μηχανή Ethereum (EVM).

U

 • Unconfirmed:
  Μια κατάσταση στην οποία μια συναλλαγή δεν έχει προσαρτηθεί στο blockchain.
 • Unpermissioned Ledger:
  Ένα δημόσιο blockchain.
 • Unspent Transaction Output:
  Ένα αποτέλεσμα μιας συναλλαγής blockchain που δεν έχει δαπανηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για νέες συναλλαγές.
 • UTC Time:
  Συντονισμένη καθολική ώρα. Είναι το πρωταρχικό πρότυπο χρόνου με το οποίο ο κόσμος ρυθμίζει τα ρολόγια και το χρόνο. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί πολύ ακριβή ατομικά ρολόγια σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης.

V

 • Validator:
  Ένας συμμετέχων σε ένα blockchain Proof-of-Stake (PoS), που συμμετέχει στην επικύρωση των μπλοκ για ανταμοιβές.
 • Vanity Address:
  Μια δημόσια διεύθυνση κρυπτογράφησης με προσαρμοσμένα γράμματα και αριθμούς, που επιλέγονται συνήθως από τον κάτοχό της.
 • Vaporware:
  Ένα έργο κρυπτογράφησης που δεν έχει αναπτυχθεί ποτέ.
 • Venture Capital:
  Μία μορφή ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων που παρέχεται για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων πρώιμου σταδίου, που θεωρείται ότι έχουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.
 • Virgin Bitcoin:
  Ένα bitcoin που δεν έχει ξοδευτεί ποτέ.
 • Volatility:
  Ένα στατιστικό μέτρο διασποράς των αποδόσεων, μετρούμενο με τη χρήση της τυπικής απόκλισης ή διακύμανσης μεταξύ των αποδόσεων, από τον ίδιο δείκτη ασφάλειας ή αγοράς.
 • Volume:
  Ο αριθμητικός όγκος [ποσό] των κρυπτο που έχει διαπραγματευτεί για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως τις τελευταίες 24 ώρες ή περισσότερο. Ο όγκος μπορεί να δείξει την κατεύθυνση και την κίνηση του κρυπτονομίσματος, καθώς και μια πρόβλεψη για τη μελλοντική τιμή και τη ζήτησή του.

W

 • Wallet:
  Το πορτοφόλι κρυπτογράφησης είναι ένα ασφαλές ψηφιακό πορτοφόλι που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, την αποστολή και τη λήψη ψηφιακού νομίσματος και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: φιλοξενούμενα πορτοφόλια και ψυχρά πορτοφόλια [hosted wallets and cold wallets].
 • Wash Trade:
  Μια μορφή χειραγώγησης της αγοράς στην οποία οι επενδυτές δημιουργούν τεχνητή δραστηριότητα στην αγορά με ταυτόχρονη πώληση και αγορά των ίδιων κρυπτονομισμάτων
 • Watchlist:
  Μια λίστα παρακολούθησης είναι ένα χαρακτηριστικό όπου οι χρήστες ενός ιστότοπου μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους λίστες κρυπτονομισμάτων που θα ακολουθήσουν.
  Εναλλακτικός ορισμός: Μια λίστα παρακολούθησης είναι ένα σύνολο κρυπτο που έχει επιλέξει ένας χρήστης, για να παρακολούθει αλλαγές στην αξία αυτών.
 • Weak Hands:
  Ένας επενδυτής είναι επιρρεπής σε πανικό πώλησης, στο πρώτο σημάδι μιας πτώσης των τιμών.
 • Wei:
  Το μικρότερο κλάσμα ενός ETHER, με κάθε ETHER σε 1000000000000000000 Wei.
 • Whale:
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει επενδυτές που έχουν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά κρυπτο, ειδικά εκείνοι με αρκετά χρήματα για να χειραγωγήσουν την αγορά.

 • Whitelist:
  Η “Λίστα επιτρεπόμενων” είναι μια λίστα εγκεκριμένων συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε ICO ή Pre-ICO. Η «λίστα επιτρεπόμενων» δεν χρησιμοποιείται πάντα, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία «διαφημιστικής εκστρατείας» και αποκλειστικότητας για τα ICO.
 • Whitepaper:
  Ένα έγγραφο που εκπονήθηκε από μια ομάδα έργων του ICO για να ενδιαφέρει τους επενδυτές με το όραμά του, τη χρήση κρυπτονομισμάτων και τον κρυπτοοικονομικό σχεδιασμό, τις τεχνικές πληροφορίες και έναν χάρτη πορείας για το πώς σχεδιάζει να αναπτυχθεί και να επιτύχει το κρύπτο.

X

 • XBT:
  Το XBT είναι μια εναλλακτική συντομογραφία για το Bitcoin (BTC) και είναι το επίσημο πρότυπο ISO 4217. Η συντομογραφία για το χρυσό είναι XAU.

Y

 • YTD:
  Αντιπροσωπεύει την απόδοση από αρχή έτους έως και σήμερα.
 • Yellow paper:
  Το «yellowpaper» είναι ένα ερευνητικό έγγραφο. Περιγράφει μια πιο εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση. Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να ενημερώσει όσους εμπλέκονται και ενδιαφέρονται για ένα κρύπτο.

Z

 • Zero Confirmation Transaction:
  Εναλλακτική διατύπωση για μια μη επιβεβαιωμένη συναλλαγή.
 • Zero-Knowledge Proof:
  Στην κρυπτογραφία, μια απόδειξη μηδενικής γνώσης επιτρέπει σε ένα μέρος να παρέχει αποδείξεις ότι μια συναλλαγή ή συμβάν συνέβη χωρίς να αποκαλυφθούν ιδιωτικές λεπτομέρειες αυτής της συναλλαγής ή του συμβάντος.
 • Zerocoin (πρωτόκολλο):
  Το Zerocoin, επίσης γνωστό ως πρωτόκολλο Zerocoin, είναι αρχικά μια πρόταση να δοθεί στο Bitcoin μια λειτουργία απορρήτου. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται από, μεταξύ άλλων, τα νομίσματα Zcoin και PivX.