Crypto Νομοθεσια

Crypto Νομοθεσια
Crypto Νομοθεσια

Crypto Νομοθεσία στα κρυπτονομίσματα:


Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Αποθεματικών, ως νομισματική-ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θεματοφύλακας των συστημάτων πληρωμών, δεν υπάρχει επί του παρόντος νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο που να ισχύει για τα κρυπτονομίσματα ή τα ισοδύναμα τους. Τα κρυπτονομίσματα δεν είναι νόμιμο χρήμα σε καμία δικαιοδοσία. Σε αντίθεση με τα συμβατικά νομίσματα που εκδίδονται από μια νομισματική αρχή. Τα κρυπτονομίσματα δεν ελέγχονται και δεν ρυθμίζονται. Η τιμή τους καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. Οι αυξημένες απάτες στα κρυπτονομίσματα είναι μια από τις αιτίες, που δημιουργήσαμε αυτην την στήλη, για την Crypto Νομοθεσία στα κρυπτονομίσματα. Για να είμαστε ενήμεροι και alert στον δύσκολο κόσμο των κρυπτονομισμάτων.