Οδηγός κρυπτονομισμάτων

Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD

Πως λειτουργεί το Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD; Και πως μπορείτε να ανταλλάξετε κρυπτονομίσματα μέσω ενός νόμιμου-ελεγχόμενου πάροχου [broker] CFD. Είναι μερικά από τα κοινά ερωτήματα που λαμβάνουμε ως ιστοσελίδα ενημερωτικού περιεχομένου σε κρυπτονομίσματα.

Πρωτα πρέπει να γνωρίζετε τι είναι cfd;


Τι είναι τα CFD s σε κρυπτονομίσματα:

Τι είναι τα CFD s σε κρυπτονομίσματα:

Τι είναι τα CFD s σε κρυπτονομίσματα:

Τα CFD s, είναι παράγωγα προϊόντα. Που σας επιτρέπουν να κερδοσκοπήσετε για το αν το κρυπτονόμισμα που έχετε επιλέξει ως επένδυση, αυξήσει ή μειώσει την αξία του.

Οι τιμές εκφράζονται, σε παραδοσιακά νομίσματα fiat. Όπως δολάριο ΗΠΑ ή Ευρώ. Και ποτέ δεν λαμβάνετε την κυριότητα του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Μόνο το παράγωγο συμβόλαιο, που σχετίζεται με την μεταβολή του κρυπτονομίσματος, ως υποκείμενο προιόν.

Τα CFD λειτουργούν με μόχλευση προϊόντων. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε μια θέση, καταβάλλοντας ένα μέρος μόνο της αξίας του trade σε μετρητά ή κατάθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μοχλευμένα προϊόντα μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη σας, μπορούν όμως να μεγεθύνουν τις απώλειες… Αν η αγορά κινηθεί εναντίον σας.

Τι είναι spread [διαφορά] στις συναλλαγές κρυπτονομίσματος;

Το περιθώριο [spread – διαφορά], είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης που αναφέρονται για ένα κρυπτονόμισμα. Πρόκειται δηλαδή, για τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου, στοιχείου του ενεργητικού ή εμπορεύματος. Για έναν επενδυτή, αυτή η διαφορά μπορεί να σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας ευκαιρίας συναλλαγής.

Εάν θέλετε να ανοίξετε άμεσα μια Long θέση [γιατί προβλέπετε άνοδο της τιμής ενός crypto] και να κάνετε trading στην τιμή αγοράς, αυτή θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από την αγοραία [τρέχουσα] τιμή.

Εάν θέλετε να ανοίξετε μια αρνητική θέση Short [γιατί προβλέπετε πτώση της τιμής ενός crypto], μπορείτε να πραγματοποιείτε την συναλλαγή αυτή άμεσα, στην τιμή πώλησης – Ελαφρώς χαμηλότερη από την αγοραία τιμή.

Αυτές οι διαφορές της αγοραίας τιμής από την τιμή αγοράς και πώλησης, είναι το spread.

Τι είναι το lot στο Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD;

Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν συχνά αντικείμενο συναλλαγών σε παρτίδες lot κρυπτονομίσματος. Τα lot χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση του μεγέθους των συναλλαγών.

Καθώς τα κρυπτονομίσματα είναι πολύ ασταθή, οι παρτίδες lot, τείνουν να είναι πολύ μικρές: Οι περισσότερες παρτίδες lot, είναι μόνο μία μονάδα του βασικού κρυπτονομίσματος. Ωστόσο, ορισμένα κρυπτονομίσματα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μεγαλύτερες μονάδες.

Τι είναι η μόχλευση στο Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD;

Η μόχλευση είναι το μέσο, για την εξασφάλιση της έκθεσης σε μεγάλες ποσότητες κρυπτονομίσματος.

Χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε την πλήρη αξία της συναλλακτικής δραστηριότητας σας, προκαταβολικά. Αντ’ αυτού, βάζεις μια μικρή προκαταβολή, γνωστή ως περιθώριο. Όταν κλείνετε μια θέση, το αποτέλεσμα κέρδος ή ζημία, βασίζεται στο πλήρες μέγεθος της συναλλαγής.[και όχι μόνο στο ποσό που καταβάλλετε αρχικά ως περιθώριο].

Τι είναι το περιθώριο στις συναλλαγές κρυπτονομίσματος;

Το περιθώριο αποτελεί βασικό μέρος της μόχλευσης διαπραγμάτευσης. Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αρχική κατάθεση που τοποθετήσατε, για να ανοίξετε και να διατηρήσετε μια θέση μόχλευσης.

Όταν ανταλλάσσετε κρυπτονομίσματα με περιθώριο, να θυμάστε ότι η απαίτηση περιθωρίου θα αλλάξει, ανάλογα με το μεσίτη και το μέγεθος της συναλλαγής σας.

Το περιθώριο εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό της πλήρους θέσης. Για παράδειγμα, για το trading σε bitcoin (BTC), ενδέχεται να απαιτείται το 20% της συνολικής αξίας της θέσης που πρέπει να καταβληθεί για το άνοιγμά της. Έτσι, αντί να καταθέσετε $5000, θα χρειαστεί να καταθέσετε μόνο $1000.

Τι είναι pip στο Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD;

Οι μονάδες Pip είναι οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μιας μονάδας μετακίνησης, στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος. Αναφέρονται στην min κίνηση στην τιμή, σε συγκεκριμένο επίπεδο.

Γενικά, τα κρυπτονομίσματα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε επίπεδο “δολαρίου”.

Επομένως η μετάβαση από την τιμή των 190,00 δολαρίων σε 191,00 δολάρια, για παράδειγμα, θα σήμαινε ότι το κρυπτονόμισμα έχει μετακινήσει ένα μόνο Pip. Ωστόσο, ορισμένα κρυπτονομίσματα χαμηλότερης αξίας, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διαφορετικές κλίμακες. Όπου ένα pip, μπορεί να είναι ένα cent ή ακόμη και μια υποδιαίρεση ενός cent.

Προσοχή:

Το Trading σε κρυπτονομίσματα με CFD έχει υψηλό ρίσκο, όπως και κέρδη.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Μεγάλο ποσοστό των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs.

Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs. Και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Γι αυτό, είναι σημαντικό να διαβάζετε τις λεπτομέρειες της κάθε πλατφόρμας διαπραγμάτευσης cfd που έχετε επιλέξει, μετά από ενδελεχή έρευνα.

Πάντα να συνεργάζεστε με εποπτευόμενους και νόμιμους forex brokers σε cfd κρυπτονομίσματος. Έτσι ωστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα κινδυνεύσετε να πέσετε θύμα απάτης από κάποιον επιτήδειο του χώρου. Και πάντα να κατανοείτε ποιο είναι το επίπεδο ρίσκου, το οποίο ενσωματώνεται με το volatility [διακυμάνσή] στην τιμή των κρυπτονομιμσάτων. Πριν κάνετε την οποιαδήποτε συναλλαγή. Πάντα…

Πλεονεκτήματα από trading σε CFDs κρυπτονομίσματων:

CFDs κρυπτονομίσματων και Ρευστότητα:

Η ρευστότητα μετρά πόσο εύκολα ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά. Χωρίς να επηρεάζει την αγοραία τιμή.

Εάν ένας περιουσιακό στοιχείο είναι ρευστό, επιφέρει καλύτερες τιμές και γρηγορότερους χρόνους συναλλαγών. Η αγορά κρυπτονομίσματος θεωρείται μη ρευστή, εν μέρει, λόγω της κατανομής των εντολών μεταξύ των χρηματιστηρίων-ανταλλακτηρίων. Όπως αυτή, επισημαίνεται από τις διαφορές τιμών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός συναλλαγών, μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις τιμές της αγοράς. Ωστόσο, όταν διαπραγματεύεστε μεσω CFDs σε κρυπτονομίσματα, μπορείτε να κερδίσετε αυτήν την έκθεση κινδύνου λόγω μη ρευστότητας, πολύ πιο εύκολα. Επειδή δεν προσπαθείτε να αγοράσετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, απλά ένα παράγωγο προϊόν του.

CFDs κρυπτονομίσματων και Μόχλευση:

Τα CFDs μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με περιθώριο. Αυτό σημαίνει ότι ένας trader χρειάζεται μόνο ένα μέρος της αξίας του trade του και, ουσιαστικά, να δανειστεί το υπόλοιπο κεφάλαιο από τον μεσίτη του.

Τα CFDs επιτρέπουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα, μεγαλύτερη έκθεση και ενισχυμένα αποτελέσματα [είτε κέρδους, είτε απώλειας] στις αγορές που διαπραγματεύονται, υποκείμενα στοιχεία. Αυτό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για τα κρυπτονομίσματα. Δεδομένης της τεράστιας αστάθειας που παρατηρείται σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων… Αλλά όπως είπαμε, αυξημένη μόχλευση, συνεπάγεται επίσης, και αυξημένος κινδύνος.

CFDs κρυπτονομίσματων και ικανότητα να ανταπεξέλθεις σε ενδεχόμενη πτώση της τιμής του:

Όταν αγοράζετε το ίδιο το κρυπτονόμισμα σε ανταλλακτήριο, μπορείτε να επωφεληθείτε μόνο όταν η τιμή του αυξηθεί. Ωστόσο, με τα CFDs, μπορείτε να επωφεληθείτε, τόσο σε μια ανοδική όσο και σε μια πτωτική αγορά. Λόγω της δυνατότητας θέσης short – πώλησης των CFDs σε βραχυπρόθεσμη βάση και για το κρυπτονόμισμα, και πάντα, σε περίπτωση πτώσης της τιμής του.

CFDs κρυπτονομίσματων ως ευέλικτες και πιο αποδοτικές συναλλαγές:

Η διαπραγμάτευση CFDs σε κρυπτονόμισμα, μπορεί να προσφέρει οφέλη, έναντι της διατήρησης του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Τα CFD είναι χρήσιμα και για την αντιστάθμιση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου σας. Διότι εάν οι προσδοκίες σας είναι εσφαλμένες, μπορείτε να αντισταθμίσετε τυχόν ζημίες που προκύπτουν από CFD, με υπεραξίες, που χρεώνονται κατά της αύξησης του χαρτοφυλακίου σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *