Crypto ΝεαΟδηγός κρυπτονομισμάτων

Αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος;


Αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος; Πρόκειται για πολύ καλή ερώτηση, αλλά όχι ερώτηση που έχει άμεση απάντηση.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά η σύντομη απάντηση είναι όχι. Δεν αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος…Ή μήπως αξίζει μακροχρόνια;

Το συνολικό κόστος της εξόρυξης είναι τέτοιο ώστε να μην είναι επικερδές το mining βραχυπρόθεσμα. Ως απλή σύγκριση κόστους-κέρδους, τα κέρδη από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων είναι πολύ, πολύ περιορισμένα.

Αλλά αυτή δεν είναι 100% πραγματική απάντηση, αν αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος… Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει αποδοτικότητα στην εξόρυξη. Ωστόσο, τα κέρδη μπορεί να είναι πιο μακροπρόθεσμα, παρά βραχυπρόθεσμα.

Κατ’ αρχάς, όταν ξεκίνησε η εξόρυξη του Bitcoin το 2009, ένας ανθρακωρύχος [miner] μπορούσε να χρησιμοποιήσει απλά και μόνο, έναν προσωπικό υπολογιστή. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός με άλλους ανθρακωρύχους [miners] δεν ήταν τόσο σκληρός, όσο σήμερα.

Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, επειδή τώρα τα περισσότερα ορυχεία, πραγματοποιούνται στην Κίνα. Το mining διεξάγεται επίσης, κυρίως σε πισίνες [pools] και όχι ανεξάρτητα. Ως αποτέλεσμα, η εξόρυξη δεν αποτελεί πλέον δραστηριότητα εύκολη. Οι ανθρακωρύχοι κρυπτονομισμάτων και bitcoin, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένους παράγοντες κατά την εξέταση της αποδοτικότητας. Για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αυτό που δεν μπορεί να παραβλεφθεί είναι η αυξανόμενη αποδοχή των κρυπτονομισμάτων και η αυξανόμενη επιρροή τους στις αγορές αφορολογήτων ειδών. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν αξία. Αλλά πόσο και για πόσο διάστημα;

Είναι μια ερώτηση, που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Και αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον τους, μαζί με το κόστος της ενέργειας στα ορυχεία κρυπτονομισμάτων, δημιουργεί πραγματικά μια μεγάλη αβεβαιότητα.

Κατά την εξόρυξη, υπάρχουν ορισμένοι παράμετροι. Η βασική ανησυχία είναι, η σημαντική ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη του κρυπτονομίσματος και το αντίστοιχο κόστος.

Το κόστος εξόρυξης bitcoin:

Για να κατανοήσουμε τις δαπάνες που συνδέονται με την εξόρυξη, τα κύρια στοιχεία που θα εξετάσουμε σε σχέση με την κερδοφορία της εξόρυξης είναι τα εξής:

  • Δυσκολία
  • Hash-rate [Ρυθμός κατακερματισμού]
  • Χρεώσεις συναλλαγών
  • Δεξαμενές εξόρυξης
  • Ενεργειακό κόστος

Τι είναι η εξόρυξη κρυπτονομίσματος;

Όταν ένας ανθρακωρύχος [miner] εξορύσσει bitcoin, πρέπει να κάνει δύο βασικά πράγματα

  1. Επίλυση εξισώσεων, με στόχο τον κατακερματισμό της συναλλαγής.
  2. Στη συνέχεια, προσθέστε αυτή την λύση της εξίσωσης, ως επιτυχημένο κατακερματισμό, στην αλυσίδα μπλοκ…

Η επίλυση για τον κατακερματισμό είναι ο στόχος μιας συναλλαγής. Δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται. Οι Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Κατακερματισμού, είναι μια μαθηματική συνάρτηση που δέχεται ως είσοδο κάποιο δεδομένο τυχαίου μεγέθους και επιστρέφει ένα δεδομένο σταθερού μεγέθους αναπαράστασης. Ορίζουμε ως μήνυμα m την είσοδο της συνάρτησης και hash h την έξοδό της.

Ιδιότητες Συνάρτησης Κατακερματισμού :

Έχοντας την έξοδο h της συνάρτησης δεν μπορούμε να βρούμε την είσοδο m για την οποία hash(m)=h. Έχοντας στην είσοδο, μήνυμα m1, δεν μπορούμε να βρούμε διαφορετική είσοδο mi για την οποία hash(m1)=hash(mi). Αλλαγές στην είσοδο (μήνυμα m), οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στην έξοδο (hash h) της συνάρτησης.

Από τις παραπάνω ιδιότητες συμπεραίνουμε ότι είναι σχεδόν απίθανο για κάποιον να βγάλει συμπέρασμα για το περιεχόμενο του μηνύματος από την συνάρτηση κατακερματισμού (hash function)…Κοινως, δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα…Ενώ τα δύσκολα αυτά μαθηματικά, εκτελούνται από έναν υπολογιστή, προκειμένου να επιλυθεί το σφάλμα, το πρόγραμμα πρέπει να εκτελεί σημαντικό αριθμό υπολογισμών. Έτσι, ένας ανθρακωρύχος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί έναν προσωπικό υπολογιστή για να το κάνει.

Αντιθέτως, θα χρειάζονταν εξειδικευμένο υλικό, ή ASIC. Παρά το κόστος, εάν επιτύχετε, θα γίνετε ο ιδιοκτήτης των πολύτιμων και πρόσφατα επεξεργασμένων κερμάτων bitcoin, καθώς και των προμηθειών συναλλαγής.

Ρυθμός δυσκολίας επίλυσης συνάρτησης:

Ο ρυθμός δυσκολίας, από πολλές απόψεις, είναι τόσο μεταβλητός όσο και η αγοραία αξία του bitcoin. Το Bitcoin εξορύσσεται με σταθερό ρυθμό, με περίπου 1 bitcoin κάθε 10 λεπτά. Για να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό, το πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί. Αυτό σημαίνει ότι, όταν υπάρχουν περισσότεροι ανθρακωρύχοι, όχι μόνο ο ανταγωνισμός που πρέπει να λυθεί για την αύξηση των στόχων, αλλά το σύστημα προσαρμόζεται ώστε να ανταποκριθεί σε αυτήν την αύξηση, για να διατηρήσει τη διαδικασία των 10 λεπτών.

Hash-rate [Ρυθμός κατακερματισμού]:

Ο ρυθμός κατακερματισμού είναι η ταχύτητα υπολογισμού μιας συναλλαγής bitcoin. Ένας ανθρακωρύχος βρίσκεται σε καλύτερη θέση με υψηλότερο ποσοστό κατακερματισμού, καθώς υψηλότερο ποσοστό αυξάνει τις πιθανότητες επίλυσής του. Ωστόσο, η δυσκολία σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των ανθρακωρύχων που προσπαθούν να λύσουν την πολύπλοκη εξίσωση. Έτσι, αν η δυσκολία είναι μεγάλη, τότε ένας μεμονωμένος ανθρακωρύχος θα πρέπει να επεξεργαστεί περισσότερους υπολογισμούς.

Χρεώσεις συναλλαγών:

Κάθε φορά που πραγματοποιείται συναλλαγή στο δίκτυο Bitcoin, ή σε οποιοδήποτε άλλο αποκεντρωμένο δίκτυο αλυσίδας blockchain, υπάρχει χρέωση συναλλαγής. Με την ευρεία έννοια, μπορείτε να σκεφτείτε αυτές τις αμοιβές, με τον ίδιο τρόπο που πληρώνετε τραπεζικά τέλη ή τέλη πιστωτικών καρτών.

Τα τέλη αυτά αποτελούν απαραίτητο μέρος ενός αποκεντρωμένου συστήματος. Η ανταμοιβή ενθαρρύνει τόσο τους ανθρακωρύχους όσο και τα συμμετέχοντα δίκτυα να συμμορφωθούν με τα συναινετικά πρωτόκολλα. Αυτό είναι βασικό για τη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας του συστήματος. Τα τέλη παρέχουν επίσης κίνητρα για συμμετοχή σε οποιαδήποτε αλυσίδα blockchain. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος δούναι και λαβείν για να λειτουργήσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα.

Οι μεγάλες διαφορές με τις χρεώσεις συναλλαγών για ένα κρυπτονόμισμα, είναι ότι πληρώνετε τον ανθρακωρύχο άμεσα, χωρίς μεσάζοντα. Επιπλέον, δεν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό για το κόστος συναλλαγής.

Δεξαμενές εξόρυξης και ενεργειακό κόστος:

Τα Transaction Fees, υπαγορεύονται κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τη θεωρία της σπανιότητας. Προσφορά και ζήτηση. Όταν συμμετέχουν πολλοί ανθρακωρύχοι, αυτό είναι συνήθως καλό για τον χρήστη, επειδή τα τέλη είναι χαμηλότερα. Καθώς υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Ωστόσο, ισχύει και το αντίθετο. Όταν υπάρχουν λιγότεροι ανθρακωρύχοι, οι χρεώσεις των συναλλαγών μπορούν να εκτοξευθούν στα ύψη.

Παρομοίως, εάν υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα στο δίκτυο Bitcoin, οι ανθρακωρύχοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την ανάγκη και να την εκμεταλλευτούν για υψηλότερες αμοιβές. Το Bitcoin και παρόμοια κρυπτονομίσματα είναι οι τελικές εκφράσεις της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς, η αγορά αυτορυθμίζεται και μόνο οι καταναλωτές και οι προμήθειες, υπαγορεύουν την τιμή μιας συναλλαγής.

Κόστος εξόρυξης κρυπτονομίσματος:

Κάποιες επενδύσεις απαιτούν σοβαρή υπολογιστική ισχύ. Το κόστος του υλικού hardware, που είναι απαραίτητο και της ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη του bitcoin είναι σημαντικό.

Αρχικά, όταν ο Satoshi Nakamoto ξεκίνησε το bitcoin το 2009, θα μπορούσε να εξορυχθεί χρησιμοποιώντας έναν CPU, έναν προσωπικό υπολογιστή. Ωστόσο, καθώς η εξόρυξη έχει γίνει πιο δημοφιλής και, ως εκ τούτου, πιο ανταγωνιστική, για την εξόρυξη χρειάζεστε τώρα εξειδικευμένο υλικό που ονομάζεται ASIC (Application Specific Integrated Networks).

Το βασικό κόστος αυτών των συσκευών ποικίλλει, κυμαινόμενο μεταξύ 1.000 και 3.500 δολαρίων. Ωστόσο, για να έχετε σημαντικό κέρδος, θα χρειαστείτε περισσότερα από ένα. Και μπορεί να είναι καλύτερα να μοιράζεστε τους πόρους σας με άλλους ανθρακωρύχους.

Ενεργειακό κόστος:

Δεν είναι το hardware όμως, που είναι το πραγματικό κόστος. Eίναι η ενέργεια που απαιτείται για την ανταγωνιστική εκτέλεση υπολογισμών κατ’ επανάληψη. Για παράδειγμα, όταν το bitcoin άξιζε 8.000 δολάρια ΗΠΑ, η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου bitcoin έφτασε στα 7,67 GW. Αυτό αντιστοιχεί στο 1/5 της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της Βρετανίας. Όσο αυξάνεται η δυσκολία εξόρυξης, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των υπολογισμών, όπως και η κατανάλωση ενέργειας.

Προκειμένου να διαχειριστούν την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από την εξόρυξη bitcoin, πολλοί ανθρακωρύχοι λειτουργούν επί του παρόντος σε περιοχές με φθηνότερη ισχύ, όπως η αγροτική Κίνα και η Αμερική. Οι περιοχές με διαθέσιμη υδροηλεκτρική ενέργεια προσφέρουν τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες μπορούν να μειωθούν κατά 20% από άλλες περιοχές της χώρας.

Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την ενεργειακή εκμετάλλευση που κάνουν οι ανθρακωρύχοι crypto, με χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες, ορισμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας ανταποκρίθηκαν άμεσα…Πως;
Με το πάγωμα των υπηρεσιών σε νέες εγκαταστάσεις κρυπτονομίσματος, ή με την επιβολή υψηλότερων τιμών.

Ομοίως, οι κινεζικές αρχές έχουν αρχίσει να διαλύουν ορισμένα υδροηλεκτρικά έργα. Αυτά τα μικρότερα υδροηλεκτρικά έργα συνδέονται στη συνέχεια με τα εθνικά δίκτυα. Κατά συνέπεια, η ύδρευση της υπαίθρου αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία. Πέραν τούτου, η συντριπτική πλειονότητα των δεξαμενών εξόρυξης κρυπτονομισματων, δαστηριοποιούνται επί του παρόντος στην Κίνα. Όπου η ενέργεια, εξακολουθεί να είναι η πιο οικονομική και προσιτή για τον miner.

Δεξαμενές ορυχείων:

Σε απάντηση του υψηλού κόστους της εξόρυξης και της ανάγκης για περισσότερη ισχύ, οι ανθρακωρύχοι μπορούν να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες. Για να μοιραστούν την ισχύ και τους πόρους τους.

Μια πισίνα [pool] είναι μια συλλογή ή ομάδα ανθρακωρύχων, που συνεργάζονται για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους, να φτιάξουν-λύσουν με λιγότερο κόστος τις πολύπλοκες εξισώσεις κρυπτονομισμάτων, για να τα αποκτήσουν.

Στις κοινοπραξίες, οι ανθρακωρύχοι συνδυάζουν τους ατομικούς υπολογιστικούς τους πόρους με τα άλλα μέλη. Τα σύνολα έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη επεξεργαστική ισχύ. Γεγονός που καθιστά πιθανότερη την επίλυση του κατακερματισμού-στόχου [εξίσωση]. Τα μέλη ανταμείβονται ανάλογα με τους όρους και τα μερίδια που ισχύουν, για τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

Συμπέρασμα:
Αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος;

Η καλύτερη απάντησή είναι, ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η εξόρυξη κρυπτονομίσματος είναι κερδοφόρα. Γιατί;

Βάσει των τάσεων που έχουμε δει με το κρυπτονόμισμα, γνωρίζουμε ότι τα κρυπτονομίσματα διατηρούν ισχυρή θέση. Και τα ισχυρότερα συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αντοχή τους. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά για το κρυπτονόμισμα και την τεχνολογία blockchain.

Με την όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, είναι απίθανο οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να παραβλέψουν αυτή την μεγάλη κατανάλωση για την εξόρυξη κρυπτονομίσματος…

Για την ώρα, η καλύτερη και πιο ειλικρινής απάντηση, αν όχι η πιο απογοητευτική, αν αξίζει το mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος είναι:

Ο χρόνος θα δείξει…. Πόσο επικερδής θα είναι η εξόρυξη κρυπτονομίσματος στο μέλλον.

Συνεπώς αντί του mining [εξόρυξη] κρυπτονομίσματος, μένουμε στην απευθείας αγορά των κρυπτονομισματων. ΠΩΣ;Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *